Başında do olan 5 harfli 37 kelime var. DO ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde do olan kelimeler listesine ya da sonu do ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

D O Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

DO, OD

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DONÖR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Verici

DOBRA

Kelime Kökeni : Rusça

 1. [sıfat] İyi, güzel

DOĞRU

 1. [sıfat] Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
  • "Onun yaptıklarını doğru buluyor musunuz?"
  • "Çocuğun dediği doğru çıktı. Ana kız otelden gittiler." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Doğru doğru dosdoğru, bu işi yapan odur."
 2. Gerçek, yalan olmayan
  • "Doğru haber."
 3. Akla, mantığa, gerçeğe veya kurala uygun
  • "Bunları sana şimdiden söylemek daha doğrudur." (Aka Gündüz)
 4. [isim] Gerçek, hakikat
  • "Söyleyin doğrusunu, siz insanoğlunun ahlaklı olabileceğine inanmıyorsunuz." (Nurullah ataç)
 5. [isim] İki nokta arasındaki en kısa çizgi
  • "İki noktadan yalnız bir doğru geçebilir."
 6. [zarf] Yanlışsız, eksiksiz bir biçimde
  • "Çocuk doğru okudu."
 7. [zarf] Hiçbir yöne sapmadan, dosdoğru, doğruca
 8. [zarf] Yakın, yakınlarında
  • "Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu." (Falih Rıfkı Atay)
 9. [edat] Karşı yönünce
  • "Yüzü sapsarı bir kadın iskeleye doğru yürüdü." (Sait Faik Abasıyanık)
 10. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı, dürüst, namuslu

DOYUŞ

 1. [isim] Doyma işi veya biçimi

DOLAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Amerika Birleşik Devletleri, Kanada vb. devletlerin para birimi

DOGMA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi
 2. Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas, inak
  • "Dogmaların en geçerli olduğu alan din alanıdır, burada yalnızca inanılır." (Melih Cevdet Anday)

DOYUM

 1. [isim] Eldekinden hoşnut olma durumu, doyma işi, yetinme, kanma, kanaat
  • "Sakallı Celâl'in tadına doyum olmaz söyleşileri uçup gitti." (Haldun Taner)
 2. Bazı istekleri giderme, tatmin

DOZAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dozu ayarlama
 2. Düzem

DOSYA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü
 2. Bu gibi belgelerin toplandığı kartondan kap

DOLAY

 1. [isim] Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
  • "Yaratma heyecanı içinde yorulma denen şey onun dolayına uğramazdı." (Haldun Taner)

DOMUR

 1. [isim] Kabarcık
 2. Tomurcuk

DOZER

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Tırtıllı veya lastik tekerlekli yol yapım makinesi, buldozer, yoldüzler

DOĞMA

 1. [isim] Doğmak durumu
 2. Dünyaya gelme
  • "Fatma'dan doğma."
 3. [sıfat] Doğmuş
  • "Vücut, sıtma nöbeti gibi sıcakla soğuğun karışmasından doğma garip ürpertilerle titriyordu." (Reşat Nuri Güntekin)

DOĞUM

 1. [isim] Doğma işi, tevellüt, veladet
 2. Bir kimsenin doğduğu yıl

DOYMA

 1. [isim] Doymak işi
 2. Yeğinliği gittikçe artırılan bir manyetik alanın içindeki bir çelik çubuğun alabileceği en çok manyetizmayı almış olması
  • "Tungstenli iyi bir çelik 15000 gauss miktarında manyetizma ile doyma durumuna gelir."
 3. Bir gazın, belli bir sıcaklıkta o sıcaklığa özgü olan en büyük basınç altında bulunması
 4. Bir sıvının içinde belli bir cisimden eriyebilecek en çok miktarın erimiş bulunması, işba

DONUK

 1. [sıfat] Parlaklığı olmayan, mat
  • "Donuk yıldızlar gökte titreşir." (Necati Cumalı)
 2. Canlılığı olmayan, fersiz (göz)
  • "Bakarsınız donuk bakışlı, alık suratlı bir adam onların elinde bir dâhi çehresi alıvermiş." (Haldun Taner)
 3. Canlılığı az olan, durgun, uyuşuk (kimse)
  • "Donuk bir adam."

DOĞAN

 1. [isim] Kartalgillerden, sırtı kül rengi ve enine çizgili, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus)

DOMUZ

 1. [isim] Çift parmaklılardan, eti ve yağı için beslenen evcil hayvan (Susacrofa domestica)
  • "Şişmanlıyorum, neden yine bir domuz gibi tıkındım?" (Atilla İlhan)
 2. Hain, aksi, ters, inatçı kimse
  • "Domuzun malı için can tüketmeye mi geldik dünyaya?" (Refik Halit Karay)
  • "Domuz gibi bilir ama söylemez!"

DOLAM

 1. [isim] Dolama işinin her defası
  • "Bu sargı ancak üç dolam dolanabilir."
 2. [sıfat] Bir kez dolanacak miktarda olan
  • "Beş dolam kuşak."

DOLAK

 1. [isim] Tozluk yerine bacaklara ayak bileğinden dize kadar dolanan ensiz ve uzun kumaş parçası
 2. Baş örtüsü, yazma
 3. Boyun atkısı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü