Başında di olan 7 harfli 87 kelime var. Dİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde di olan kelimeler listesine ya da sonu di ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİYADİN
...
DİLAVER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Yiğit, delikanlı

DİLENME

 1. [isim] Dilenmek işi

DİLALTI

 1. [isim] Tavuklarda görülen bir hastalık

DİRENME

 1. [isim] Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme

DİZELGE

 1. [isim] Alt alta yazılmış şeylerin bütünü, liste

DİLENCİ

 1. [isim] Geçimini dilenerek sağlayan kimse
  • "Yolumun üzerinde her sabah tesadüf ettiğim bir dilenci var." (Ahmet Haşim)
 2. Israrla ve arsızca bir şeyi isteyen kimse
  • "... o muhabbet dilencisinin yalvarmalarına bir tek kelime ile cevap vermedi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

DİZİLİŞ

 1. [isim] Dizilme işi veya biçimi

DİRİLİŞ

 1. [isim] Dirilme işi veya biçimi, dirilme, canlanma
 2. Yeni bir atılımla güç kazanma
 3. Dinî inanışlara göre ölümden sonra dirilme, basübadelmevt

DİDİŞME

 1. [isim] Didişmek işi
  • "Ne milletlerarasındaki kanlı anlaşmazlıklar ne siyasi partilerin sinsi ve amansız didişmeleri ne tarih ne ilim..." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

DİDİLME

 1. [isim] Didilmek işi

DİREMEK

 1. [-i] Bir şeyi dikine koymak, dayamak, durdurmak
 2. [-e] Direnmek, karşı koymak, inat etmek, ısrar etmek

DİALKOL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Glikol

DİRETME

 1. [isim] Diretmek işi, inat

DİLENİŞ

 1. [isim] Dilenme işi veya biçimi

DİKİŞÇİ

 1. [isim] Dikiş diken kimse, terzi
  • "Bunu, mahalledeki dikişçi kadın değil, maharetli ve şöhretli erkek gömlekçiler dikerdi." (Refik Halit Karay)

DİRETİŞ

 1. [isim] Diretme işi veya biçimi

DİPDİRİ

 1. [sıfat] Çok diri, çok canlı

DİKİLME

 1. [isim] Dikilmek işi

DİYAKOZ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Hristiyanlıkta papazın yardımcısı olan din adamı

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü