Başında di olan 6 harfli 70 kelime var. Dİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde di olan kelimeler listesine ya da sonu di ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİNSEL

 1. [sıfat] Dinî

DİRHEM

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Okkanın dört yüzde birine eşit olan, 3,207 g'lık eski bir ağırlık ölçüsü
  • "Üstadı, profesörle taban tabana zıt yaradılışlı bir insandı yani dirhemle lakırtı söylüyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Bir tür gümüş para

DİŞEĞİ

 1. [isim] Taşları yontmak için kullanılan dişli bir çeşit çekiç

DİRSEK

 1. [isim] Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
  • "Bugünlerde size dirsek çevirmişler, sebebini biliyor musunuz?" (Emine Işınsu)
  • "Dirsek çürütüp emek verdiği kitapları, can vermeden can bulunamayacağını ona hiç söylememişti." (Samiha Ayverdi)
 2. Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm
  • "Dirseği yırtık neftî bir örme ceket giymiş." (Peyami Safa)
 3. Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası
  • "Bu iki boruyu bir dirsekle birbirine bağlamalı."
 4. Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas
  • "Elini oturduğu koltuğun dirsek yerine vurunca ben kalktım." (Burhan Felek)

DİTMEK

 1. [-i] Yün, pamuk vb.ni tellere ayırarak kabartmak
 2. Elle çok küçük parçalara ayırmak
  • "Haşlanan etleri soğuduktan sonra didiniz."

DİZDAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Kale muhafızı, kale bekçisi
  • "'Bunlar şehir subaşısının adamları, dizdarlarıydı." (Ömer Seyfettin)

DİMNİT

 1. [isim] Erken olgunlaşan ince kabuklu bir çeşit siyah üzüm

DİŞÇİK

 1. [isim] Çok küçük diş

DİSKUR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Söylev, nutuk
  • "Adayın etnoloji kürsüsüne layık olmadığına dair bir diskur geçer." (Haldun Taner)

DİKKAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
  • "Dikkatle bakınca güvertedeki insanların gidip gelişini kolaylıkla seçebiliyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Hangi konudan söz etse dikkati çekecek bir hava veriyor." (Necati Cumalı)
  • "Biraz dikkat etsek görürüz ki insanların çoğu yarı deli, yarı iradelidir." (Abdülhak Şinasi Hisar)
  • "Etrafında Türkçe konuşuluyor vehmine kapılır, dikkat kesilir, sonra yanıldığını anlar, canı sıkılırdı." (Refik Halit Karay)
 2. [ünlem] "Dikkat ediniz!" anlamında bir uyarı sözü
  • "Dikkat ettiniz mi neler söyledi?"
 3. İlgi, özen
  • "Yaratıcı sanatçıları bu yargının dışında tutmaya dikkat edelim." (Haldun Taner)

DİNAMO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üreteç

DİRLİK

 1. [isim] Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
 2. Huzur, erinç
  • "Madem birsin, birlik olsun / Dilde, dinde, milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette." (Orhan Seyfi Orhon)
 3. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir
  • "Zaten onun için, hazinelerin, varlıkların, dirliklerin ne değeri vardır." (Samiha Ayverdi)

DİREME

 1. [isim] Diremek işi

DİDONA

 1. [isim] Didon

DİKİLİ

 1. [sıfat] Dikilmiş olan

DİŞEME

 1. [isim] Dişemek işi

DİZİLİ

 1. [sıfat] Dizilmiş olan, sıralanmış, mürettep
  • "Camekânında tam elli küçük şişe dizilidir." (Refik Halit Karay)

DİMYAT

 1. [isim] Seyrek ve yuvarlak taneli bir çeşit üzüm

DİRİCE

 1. [sıfat] Biraz diri

DİPÇİK

 1. [isim] Tüfek vb. silahların namlu gerisinde bulunan, atış sırasında silahın omza dayanmasını veya tabancanın elle kavranmasını sağlayan taban bölümü
  • "Canı çıkıncaya kadar dipçiklerle dövdüler." (Ömer Seyfettin)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü