Başında di olan 4 harfli 15 kelime var. Dİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde di olan kelimeler listesine ya da sonu di ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİYE

 1. [zarf] Herhangi bir yargıya vararak
 2. Niteleyerek
 3. Sanarak, diyerek

DİNK

 1. [isim] Pirinci kabuğundan ayırmak veya bulgur dövmek için kullanılan dibek
 2. Şayak, aba vb.ni dövmek için kullanılan araç

DİYA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Slayt

DİNE

 1. [isim] Konaklama yeri
  • "İsmini duyduklarımızın, bildiklerimizin kimi çayımdan, kimi dinemden geçti." (Falih Rıfkı Atay)

DİRİ

 1. [sıfat] Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
  • "Senin ölün değil, bana dirin lazım." (Ömer Seyfettin)
 2. Güçlü, zinde
  • "Diri bir adam."
  • "Pirinçler biraz diri kalmış."
 3. Solmamış, pörsümemiş
  • "Diri çiçek. Diri yaprak."
 4. Gereği kadar pişmemiş

DİLİ
...
DİMİ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Sıkı dokunmuş bir tür pamuklu kumaş

DİBA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş

DİNÇ

 1. [sıfat] Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
  • "Kısa kesilmiş çember sakallı, iri ağızlı, yetmişlik, dinç bir ihtiyar." (Memduh Şevket Esendal)

DİDE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Göz

DİSK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
 2. Gramofon plağı
 3. Omurları birbirine birleştiren ana madde
 4. İnce ve çapı oldukça büyük teker şeklinde parça
  • "Eksantpil diski."

DİZİ

 1. [isim] Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra
  • "İki dizi inci."
 2. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri
  • "İşte bütün eserlerini bir araya toplayacak olan bu dizinin başına yazılacak ön söz." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 3. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra
  • "Bir dizi olay. Olaylar dizisi."
 4. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma
 5. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler
 6. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı
 7. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü
 8. Dizi film

DİZE

 1. [isim] Şiirin satırlarından her biri, mısra
  • "İkinci dizenin sonunda, 'gözlerinin renginden'i okurken, Belkıs kesti." (Necati Cumalı)

DİŞİ

 1. Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
 2. Erkeği tarafından döllenecek biçimde oluşmuş (hayvan veya bitki)
  • "Dişi kedi."
 3. [isim] Kadın
 4. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden girintili olan
  • "Dişi klişe. Dişi kalıp."
 5. Yumuşak, kolay işlenen (maden)
 6. Şuh, işveli, çekici

DİNİ
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü