Başında di olan 13 harfli 35 kelime var. Dİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde di olan kelimeler listesine ya da sonu di ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİKLEŞEBİLMEK

 1. [nsz] Dikleşme imkânı veya olasılığı bulunmak

DİNLEYEBİLMEK

 1. [-i] Dinleme imkânı veya olasılığı bulunmak

DİŞLEYİVERMEK

 1. [-i] Çabucak veya ansızın dişlemek

DİNDİRİVERMEK

 1. [-i] Çabucak veya ansızın dindirmek

DİNÇLEŞTİRMEK

 1. [-i] Dinç duruma gelmesini sağlamak

DİRİLTİVERMEK

 1. [-i] Çabucak veya ansızın diriltmek

DİNAMİKLEŞMEK

 1. [nsz] Dinamik duruma gelmek

DİŞİLLEŞTİRME

 1. [isim] Dişilleştirmek işi

DİZELEŞTİRMEK

 1. [-i] Dize durumuna getirmek

DİŞLENEBİLMEK

 1. [nsz] Dişlenme olasılığı bulunmak

DİRAYETSİZLİK

 1. [isim] Dirayetsiz olma durumu

DİRİMSELCİLİK

 1. [isim] Hayat olaylarını fiziksel, kimyasal güçlerle değil de özel bir yaşama ilkesi, yaşam gücü ile açıklayan öğreti

DİNOZORLAŞMAK

 1. [nsz] Dinozor gibi davranmak
 2. Gelişmelere ayak uyduramamak, çağın gerisinde kalmak veya mevcut durum ve düzeni koruyup herhangi bir köklü değişiklik yapmamak

DİRENİLEBİLME

 1. [isim] Direnilebilmek işi

DİNLENDİRİLME

 1. [isim] Dinlendirilmek işi

DİSPONİBİLİTE

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bankalarda mevcut nakit ve derhâl paraya çevrilebilecek kıymet

DİLENDİRİLMEK

 1. [nsz] Dilenme işi yaptırılmak

DİZGELEŞTİRME

 1. [isim] Dizgeleştirmek işi

DİKDÖRTGENSEL

 1. [sıfat] Dikdörtgen benzeri, dikdörtgen gibi

DİNDİREBİLMEK

 1. [-i] Dindirme imkânı veya olasılığı bulunmak

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü