Başında di olan 10 harfli 73 kelime var. Dİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde di olan kelimeler listesine ya da sonu di ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİKTİRTMEK

 1. [-i] Diktirmesini sağlamak
  • "Bütün kaymakamlara Bursa yoluna ağaç diktirtmiş." (Abdülhak Şinasi Hisar)

DİNOZORLAR

 1. [isim] Omurgalı hayvanlardan sürüngenler sınıfına giren, soyu tükenmiş bir takım

DİKTATÖRCE

 1. Diktatöre yakışır
  • "Ya falan mesele hakkında verdiği o meşhur diktatörce demeç?" (Haldun Taner)
 2. [zarf] Diktatöre yakışır biçimde, diktatör olarak

DİZEBİLMEK

 1. [-i] Dizme imkânı veya olasılığı bulunmak

DİZİVERMEK

 1. [-i] Çabucak veya ansızın dizmek

DİKENCİKLİ

 1. [sıfat] Ucu sivri olan
 2. Küçük dikenleri olan

DİDİKLEMEK

 1. [-i] Çekiştirerek veya ısırarak parçalamak, gagalamak
  • "Kuş, sanki öfkesini alamamış gibi gagasıyla yılanı didikliyor sanılırdı." (Memduh Şevket Esendal)
 2. Bir yerin veya bir şeyin içindeki eşyayı karıştırarak aramak, araştırmak
  • "Manzumenin yazılı olduğu kâğıdı bulmak için bütün ceplerimi on parmağımla didikledim." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Kendi kendini harap etmek, üzmek
  • "Öfkesinin şiddetinden hep kendi kendini didikledi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 4. Bir konuyu bütün ayrıntılarıyla gözden geçirmek, iyice araştırmak
 5. Huzursuzluk vermek, sıkıntıya sokmak

DİKEBİLMEK

 1. [-i] Dikme imkânı veya olasılığı bulunmak

DİLİMLEYİŞ

 1. [isim] Dilimleme işi veya biçimi

DİKİŞÇİLİK

 1. [isim] Dikiş dikme işi

DİZDİRİLME

 1. [isim] Dizdirilmek işi

DİLİMLETME

 1. [isim] Dilimletmek işi

DİNÇLEŞMEK

 1. [nsz] Dinç duruma gelmek

DİSPROSYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 66, atom ağırlığı 162,5, yoğunluğu 8,54 olan, 1500 °C'de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element (simgesi Dy)

DİNLENİLME

 1. [isim] Dinlenilmek işi

DİVANIHARP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Askerî mahkeme
  • "Beni ordudan atmak için divanıharbe verdiler." (Aka Gündüz)

DİKTACILIK

 1. [isim] Dikta yanlısı olma durumu

DİŞİLEŞMEK

 1. [nsz] Dişiye özgü davranışta bulunmak
  • "Karagöz hiç dişileşmez, daima erkektir." (Falih Rıfkı Atay)

DİLİMLEMEK

 1. [-i] Dilimlere ayırmak, dilim dilim etmek

DİLİVERMEK

 1. [-i] Çabucak dilmek

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü