Başında de olan 6 harfli 78 kelime var. DE ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde de olan kelimeler listesine ya da sonu de ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DERİCİ

 1. [isim] Dericilik yapan kimse

DEPREM

 1. [isim] Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele

DERECE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
  • "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı." (Ömer Seyfettin)
 2. [edat] Denli, kadar
  • "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti." (Ercüment Ekrem Talu)
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri
  • "Sıcakölçerin dereceleri."
 4. Sıcaklıkölçer
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi
  • "Dik açılar doksan derecedir."
 7. Başarı gösterme

DEHLİZ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
  • "Mihrabın sağ tarafında dehliz gibi kuytu bir köşeye açılan bir kapı vardır." (Yahya Kemal Beyatlı)

DESTEK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik veya düz dayak, payanda
  • "Dernekler ... siyasi partilerden destek göremez ve onlara destek olamazlar." (Anayasa)
 2. Üzerine bir şey oturtmaya, tutturmaya, koymaya yarar araç, hamil
  • "Şamdan, sehpa, sacayak birer destektir."
 3. Maddi ve manevi yardımcı, dayanak
  • "Kızardı, söylenirdi ama gene de tek desteği oydu hayatta." (Orhan Hançerlioğlu)
 4. Bir birlik için sağlanan yardım veya koruma
 5. Bir vektörü taşıyan sonsuz doğru

DERMAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Güç, takat, mecal
  • "Çok uzak yerlerden geldim, ayaklarımın dermanı kesildi." (Aka Gündüz)
 2. İlaç
 3. Çıkar yol, çare

DEVREN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Devir (II) yoluyla, devrederek
  • "Devren satılık bakkal dükkânı."

DERELİ
...
DEKONT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Hesap belgesi

DEFTER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yazmak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları
  • "Nikâh memurunun masasında, biraz sonra imzalayacakları defter vardı." (Suat Derviş)
  • "Bir defterler tutardı, bayılırdık." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Ondan vazgeçiniz artık. O buranın defterinden silindi gibi bir şey oldu." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Sevmek, inanmak, bağlanmak gibi şeyler defterinde yoktu." (Tarık Buğra)

DEVRİK

 1. [sıfat] Katlanıp kendi üzerine bükülmüş
  • "Kısa keten etek, yakası devrik bol bluz..." (Halide Edip Adıvar)
 2. Devrilmiş olan
 3. Yatırılmış, yıkılmış, dik durumunu yitirmiş
  • "Devrik çam ağaçları."
 4. Darbe ile makamından indirilmiş
  • "Devrik başbakan."

DEFİNE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, gömü

DERLEM

 1. [isim] Koleksiyon
 2. Bir incelemede kullanılmak üzere bir araya getirilmiş metinlerin bütünü

DEYYUS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Karısının veya kendisine çok yakın bir kadının iffetsizliğine göz yuman (kimse)
 2. [ünlem] (de'yyus) Bir sövgü sözü

DELMEK

 1. [-i] Delik açmak, delik duruma getirmek
  • "Taşın göze dokunmadığını ve bir parmak aşağıda yanağı deldiğini gördü." (Peyami Safa)
 2. İncitmek, kırmak

DENEME

 1. [isim] Denemek işi, sınama, deneyim, tecrübe
  • "Bunun deneme olduğunu müdürden başka kimseye söylemediği için ilk deneme fabrikayı birbirine kattı." (Haldun Taner)
 2. [sıfat] Son biçimini bulmamış, taslak durumunda olan
 3. Herhangi bir konuda yeni ve kişisel görüşlerle bezenmiş bir anlatım içinde sunulan düz yazı türü
  • "Öykülerimde, denemelerimde beni yazmaya iten yüreğimin taşmasıdır." (Necati Cumalı)

DESPOT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse
 2. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse, tiran
 3. [sıfat] Zorba

DEBBAĞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sepici

DETANT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yumuşama

DEVELİ
...
Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü