Değiştirmek

 1. [nsz] Birini bırakıp başkasını kullanmak
  • "O zamanlar şöyle öğleye doğru otele bir başvurup çamaşır değiştireceği varsa değiştiriyor." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Başka bir duruma, başka bir görünüme getirmek
  • "Tuvalet onu ne değiştirmiş, gençliğinin cazibesini, vücudunu, gözlerinin rengini nasıl belli etmişti!" (Peyami Safa)
 3. Anlatıma yeni bir içerik vermek
 4. [-i] Başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak
  • "Bulunduğu vaziyeti öteki ayağını berikinin üstüne koyarak değiştirdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Bir şey veya kimseyi bulunduğu yerden başka bir yere almak
 6. [nsz] Bir şey verip yerine başka bir şey almak
  • "Bu ayakkabı sana küçük, değiştir."

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Değiştirmek kelimesi baş harfi d son harfi k olan bir kelime.Başında d sonunda k olan kelimenin birinci harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi i , beşinci harfi ş , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi e , onbirinci harfi k . Başı d sonu k olan 11 harfli kelime.

D E E K M R T Ğ İ İ Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

DEĞİŞTİRMEK

10 Harfli Kelimeler

DEĞİŞTİRME

8 Harfli Kelimeler

DEĞİRMEK, DEĞİŞMEK, DERİŞMEK, DİKTİRME, DİREŞMEK, DİRETMEK, EĞDİRMEK, EĞİRTMEK, EĞRİTMEK, EŞTİRMEK

7 Harfli Kelimeler

DEĞİRME, DEĞİRMİ, DEĞİŞİK, DEĞİŞİM, DEĞİŞKE, DEĞİŞME, DERİŞİK, DERİŞME, DİREMEK, DİREŞME, DİRETİŞ, DİRETME, DİŞEMEK, EDREMİT, EĞDİRİŞ, EĞDİRME, EĞİRMEK, EĞİRTME, EĞİTMEK, EĞRİTME, EKŞİTME, EKTİRME, ERİŞMEK, ERİTMEK, EŞTİRME, İĞDEMİR, İŞETMEK, İŞİTMEK, İTİŞMEK, KEMİRİŞ, KİREMİT, MEĞERKİ, ŞEKERİM

6 Harfli Kelimeler

DEĞMEK, DEMİRİ, DEMKEŞ, DERMEK, DEŞMEK, DİĞERİ, DİREKT, DİREME, DİŞEĞİ, DİŞEME, DİTMEK, EĞİRME, EĞİTİM, EĞİTME, EĞRETİ, EKŞİME, ERİMEK, ERİŞİM, ERİŞME, ERİŞTE, ERİTİŞ, ERİTME, ETKİME, İKİŞER, İŞEMEK, İŞETME, İŞİTME, İTİŞME, KERİME, KERTME, KEŞİDE, MERTEK, METRİK, RİTMİK, ŞİRKET, TEKDİR, TERMİK, TEŞRİİ, TEŞRİK

5 Harfli Kelimeler

DEĞER, DEĞİM, DEĞİŞ, DEĞME, DEMEK, DEMET, DEMİR, DERİK, DERME, DEŞİK, DEŞME, DİĞER, DİKİM, DİKİŞ, DİKİT, DİKME, DİKTE, DİREK, DİRİĞ, DİRİM, DİTME, EĞMEK, EĞRİM, ERDEK, ERDEM, ERİME, ERMEK, ERMİŞ, EŞMEK, ETMEK, İĞDİR, İĞDİŞ, İRİTE, İRKME, İRMİK, İŞEME, İŞRET, İTEĞİ, İTMEK, KEDER

4 Harfli Kelimeler

DEME, DERE, DERİ, DERK, DERT, DİMİ, DİRİ, DİŞİ, EDER, EDİK, EDİM, EĞER, EĞİK, EĞİM, EĞİR, EĞİŞ, EĞME, EĞRİ, EKİM, EKME, EKŞİ, EKTİ, EMEK, EMET, EMİK, EMİR, EMİŞ, EREK, ERİK, ERİM, ERİŞ, ERKE, ERME, ERTE, EŞEK, EŞİK, EŞİT, EŞME, ETEK, ETER

3 Harfli Kelimeler

DEK, DEM, DİK, DİŞ, EDE, EDİ, EĞE, EKE, ERK, ETİ, İDE, İKİ, İRİ, İTİ, KEM, KER, KEŞ, KET, KİM, KİR, KİT, MET, MİR, MİT, RET, ŞEK, ŞEM, ŞER, ŞET, Şİİ, TEK, TEM, TER, TİK, TİM

2 Harfli Kelimeler

DE, EK, EM, ER, EŞ, ET, İĞ, İM, İŞ, İT, KE, Kİ, ME, Mİ, RE, ŞE, TE, Tİ

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.