Değerlendirmek

  1. [-i] Bir şeyi yerinde ve yararlı bir yolda kullanmak
  2. Değer kazandırmak, kıymetlendirmek
  3. Değer biçmek
  4. Bir şeyin özünü, önemini, nitelik ve niceliğini belirlemek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Değerlendirmek kelimesi baş harfi d son harfi k olan bir kelime.Başında d sonunda k olan kelimenin birinci harfi d , ikinci harfi e , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k . Başı d sonu k olan 14 harfli kelime.

D D E E E E K L M N R R Ğ İ Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

DEĞERLENDİRMEK

13 Harfli Kelimeler

DEĞERLENDİRME, KEDERLENDİRME

11 Harfli Kelimeler

DEĞERLENMEK, EĞLENDİRMEK

10 Harfli Kelimeler

DEĞERLEMEK, DEĞERLENME, DEĞNEKLEME, DİRENLEMEK, EĞLENDİRME, KEDERLENME, RENDELEMEK

9 Harfli Kelimeler

DEĞDİRMEK, DEĞERLEME, DELDİRMEK, DERLENMEK, DİRENLEME, İĞNELEMEK, İRDELEMEK, KREDİLEME, RENDELEME

8 Harfli Kelimeler

DEDİRMEK, DEĞDİRME, DEĞERLİK, DEĞİNMEK, DEĞİRMEK, DEĞİRMEN, DELDİRME, DELİNMEK, DELİRMEK, DENİLMEK, DENKLEME, DERİLMEK, DERLEMEK, DERLENME, DİKLENME, DİLENMEK, DİNELMEK, DİNLEMEK, DİRENMEK, EĞDİRMEK, EĞELEMEK, EĞLENMEK, EĞRİLMEK, ENİKLEME, ERDENLİK, ERDİRMEK, İĞNELEME, İĞRENMEK, İNEKLEME, İRDELEME, KİRLENME, MENDİREK, RENKLEME

7 Harfli Kelimeler

DEDELİK, DEDİRME, DEĞERLİ, DEĞİNME, DEĞİRME, DELİNME, DELİRME, DENEMEK, DENİLME, DENKLEM, DERİLME, DERLEME, DİKELME, DİLEMEK, DİLENME, DİNELME, DİNLEME, DİREMEK, DİRENME, EDİLMEK, EDİNMEK, EĞDİRME, EĞELEME, EĞİLMEK, EĞİNMEK, EĞİRMEK, EĞİRMEN, EĞLEMEK, EĞLENME, EĞRİLME, EKLENME, ELENMEK, ENDEMİK, ERDEMLİ, ERDİRME, ERİNMEK, ERMENEK, İĞRENME, İLENMEK, İNLEMEK

6 Harfli Kelimeler

DEĞMEK, DEĞNEK, DELMEK, DEMLİK, DENEME, DENMEK, DEREKE, DERELİ, DERKEN, DERLEM, DERMEK, DERNEK, DİKMEN, DİLEME, DİLMEK, DİNMEK, DİREME, EDİLME, EDİNME, EDİRNE, EĞİLME, EĞİNME, EĞİRME, EĞLEME, EKİLME, EKLEME, ELEMEK, ELENME, EMEKLİ, ENEMEK, EREĞLİ, ERİMEK, ERİNME, ERMENİ, İLENME, İNLEME, KELEME, KELİME, KEMERE, KENDİR

5 Harfli Kelimeler

DEĞER, DEĞİL, DEĞİM, DEĞİN, DEĞME, DELİK, DELME, DEMEK, DEMİN, DEMİR, DEMLİ, DENEK, DENİM, DENLİ, DENME, DERİK, DERİN, DERME, DİĞER, DİKEL, DİKEN, DİKME, DİLEK, DİLME, DİNEK, DİNME, DİREK, DİREN, EĞLEK, EĞMEK, EĞRİM, EKLEM, EKLER, ELDEN, ELEME, ELMEK, EMLİK, ENDER, ENEME, ENLEM

4 Harfli Kelimeler

DEDE, DELİ, DELK, DEME, DENİ, DENK, DERE, DERİ, DERK, DİDE, DİNE, DİNK, DREN, EDER, EDİK, EDİM, EĞER, EĞİK, EĞİL, EĞİM, EĞİN, EĞİR, EĞME, EĞRİ, EKİM, EKİN, EKLİ, EKME, ELDE, ELEK, ELEM, ELİK, ELİM, EMEK, EMEL, EMEN, EMİK, EMİN, EMİR, ENEK

3 Harfli Kelimeler

DEK, DEM, DİK, DİL, DİN, EDE, EDİ, EĞE, EKE, ELK, ERK, İDE, İLE, İLK, KEL, KEM, KER, KİL, KİM, KİN, KİR, LİM, LİR, MEN, MİL, MİR, NEM, NİM, NİL

2 Harfli Kelimeler

DE, EK, EL, EM, EN, ER, İĞ, İL, İM, İN, KE, Kİ, LE, ME, Mİ, NE, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.