Dayanıksızlaşmak

  1. [nsz] Dayanıksız bir duruma gelmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Dayanıksızlaşmak kelimesi baş harfi d son harfi k olan bir kelime.Başında d sonunda k olan kelimenin birinci harfi d , ikinci harfi a , üçüncü harfi y , dördüncü harfi a , beşinci harfi n , altıncı harfi ı , yedinci harfi k , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi z , onbirinci harfi l , onikinci harfi a , onüçüncü harfi ş , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a , Başı d sonu k olan 16 harfli kelime.