Başında d olan 6 harfli 300 kelime var. D harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde d harfi olan kelimeler listesine ya da sonu d harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında d bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DAMALI

 1. [sıfat] Üstünde kareler bulunan
  • "Damalı bir eteklik, açık mavi kapalı bir yün kazak giymişti." (Necati Cumalı)

DIŞARI

 1. [isim] Dış çevre, dış yer, hariç, içeri karşıtı
  • "Dışarıda yağmur yağıyor." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Nevin ikisini de köpekler gibi kapıdan dışarıya atabilirdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Kişinin konutundan ayrı olan yer
  • "Dışarıda, çocuklar birdirbir oynamaya dalmışlardı." (Atilla İlhan)
 3. Yurt dışı
  • "Dışarıyla iyi geçiniyorduk, Yunanlılarla az kalsın birleşecek kadar sıkı fıkı idik." (Burhan Felek)
 4. [zarf] Dışa, dış çevreye
  • "Artık komutanlardan başka hiç kimse dışarı çıkmazdı." (Atilla İlhan)

DUBARA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
 2. Oyun, hile, aldatmaca, düzen
  • "İnanma kızım, bu hastalıkta bir dubara var." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

DERVİŞ

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alperen
 2. Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse
 3. Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse
 4. Kırlangıç balığının pek küçüğü

DÜZKÖY
...
DEĞGİN

 1. [sıfat] İlişkin, üstüne ait, dair, müteallik

DEJAVU

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bir yeri daha önce görmüş olma veya bir olayı daha önce yaşamış olma duygusu

DÜŞMAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, hasım, dost karşıtı
  • "Ben ki dans salonlarına, barlara düşman bir adamımdır." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Hele ihtiyarlıkta yatağa düşmek, düşman başına." (Atilla İlhan)
  • "Şu dakika yalnız bu memleketin değil, bütün insanlığın düşmanı kesilmişti." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Birbirleriyle savaşan devletler ve bu devletlerin asker, sivil bütün uyrukları
  • "Her sokak düşmanlarla doluyken o, sevinçli sevinçli şarkı söylüyor." (Aka Gündüz)
 3. Aralarında birbirleriyle çatışmaya varacak ölçüde anlaşmazlık olan taraflar
  • "Dostumuza güvenmeyelim de düşmanımıza mı güvenelim?" (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 4. [sıfat] Bir şeyin yaşamasına, barınmasına engel olan (güç, tutum vb.)
 5. Bir şeyi büyük ölçüde kullanıp tüketen kimse
  • "Ekmek düşmanı."
 6. Bazı şeylerden nefret eden, tiksinen kimse
  • "İçki düşmanı."

DİLSEL

 1. [sıfat] Dille ilgili

DİFANA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Üç katlı bir balık ağı

DERNEK

 1. [isim] Toplantı, düğün
  • "Tıpkı bir düğün, dernek, eğlence biter gibi tatlı tatlı oldu." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Dernek kurmak için kanunun gösterdiği bilgi ve belgelerin ... yetkili merciye verilmesi yeterlidir." (Anayasa)
 2. Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluk, cemiyet
  • "Edebiyat Derneğinde şiir dünyamızın eski, yeni, birçok şöhretleriyle tanıştım." (Yusuf Ziya Ortaç)
 3. Pazar veya panayır kurulan gün, deri (II)

DOMİNO

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde yirmi sekiz taşla masa üzerinde oynanan bir oyun
  • "Kahvede vakit tavla, dama ya da domino oynayarak geçer." (Salâh Birsel)
 2. Maskeli balolarda giyilen kukuletalı uzun giysi

DAVUDİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kalın, tok ve gür (ses)
  • "Bak, hafif davudi sesi, gözlerini baygın baygın süzüşü aklımdan hâlâ gitmez." (Atilla İlhan)

DEMEVİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Kanlı, kanı çok (kimse)
 2. Öfkeli, sinirli

DİPDAM

 1. [isim] Hapishane
  • "Meyrem'im Meyrem'im çakır Meyrem'im / Senin için dipdamları boylarım." (Halk türküsü)

DÖRDER

 1. [sıfat] Dört sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine dört, her defasında dördü bir arada olan

DÜKLÜK

 1. [isim] Dük olma durumu
 2. Bir dükün yönetimindeki ülke

DEMİRİ

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Demir mavisi, gri
 2. [sıfat] Bu renkte olan

DENMEK

 1. [nsz] Ad verilmek
  • "Kadının köylü kılığına girmiş bir şehir kızı denecek kadar nazlı çehresi, endamı ve duruşu var." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Söylenmek, sözü edilmek

DÖRDÜL

 1. [isim] Kare
 2. Rubai

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü