Başında d olan 6 harfli 300 kelime var. D harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde d harfi olan kelimeler listesine ya da sonu d harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DUTLUK

 1. [isim] Dut ağaçlarının çok olduğu yer, dut bahçesi

DASNİK

Kelime Kökeni : Ermenice

 1. [isim] Pezevenk

DEVRİM

 1. [isim] Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik
 2. İhtilal
  • "Fransız devrimi."
 3. İnkılap
 4. Çevrilme, katlanma, bükülme

DİLLEK

 1. [sıfat] Dedikoducu

DEFİNE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, gömü

DENAET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Alçaklık

DIZMAN

 1. [sıfat] İri yapılı, uzun boylu, şişman
  • "Dızman bir adam."

DOYMAZ

 1. [sıfat] Açgözlü
  • "Hani vatandaşlarımız da güç, ele avuca sığmaz, kanmaz, doymaz insanlar olsa bari!" (Falih Rıfkı Atay)

DESSAS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Düzenci

DİNDAŞ

 1. [isim] Aynı dinden olan kimse

DİRSEK

 1. [isim] Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
  • "Bugünlerde size dirsek çevirmişler, sebebini biliyor musunuz?" (Emine Işınsu)
  • "Dirsek çürütüp emek verdiği kitapları, can vermeden can bulunamayacağını ona hiç söylememişti." (Samiha Ayverdi)
 2. Giysi kolunda bu organa denk gelen bölüm
  • "Dirseği yırtık neftî bir örme ceket giymiş." (Peyami Safa)
 3. Boruların doğrultusunu değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası
  • "Bu iki boruyu bir dirsekle birbirine bağlamalı."
 4. Bir direği veya başka bir şeyi sağlamlaştırmak için yanına eğik olarak yerleştirilen ağaç, makas
  • "Elini oturduğu koltuğun dirsek yerine vurunca ben kalktım." (Burhan Felek)

DÜRTÜŞ

 1. [isim] Dürtme işi veya biçimi

DERİCİ

 1. [isim] Dericilik yapan kimse

DÜMDÜZ

 1. [sıfat] Çok düz
  • "Mühendislerin keşfine göre, taş ocağı olarak işletilirse yirmi senede dümdüz olabilirmiş." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Sade, basit
  • "Yirmi iki senelik dümdüz bir hayat." (Aka Gündüz)
 3. Bilgisi, görgüsü çok dar bir sınır içinde kalan (kimse)

DİLCİK

 1. [isim] Buğdaygillerde, yaprak ayası ile yaprak kınının birbirinden ayrıldığı yerde bulunan sivri uçlu, küçük, saydam çıkıntı
 2. Üflemeli çalgılarda, org borularında kamış, tahta veya metalden yassı parça
 3. Böceklerin ağzında küçük dilin önünde bulunan bölüm

DÜRMEK

 1. [-i] Bir şeyi kıvırıp silindir biçiminde kendi üzerine sarmak
  • "Kâğıdı dürmek. Halıyı dürmek."
 2. Bir şeyi üst üste katlamak

DÜŞMEK

 1. [-e] Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek
  • "Havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Ulan bu kıyafet ne? diye haykırdı. -Ey, dünya bu ... düşmez kalkmaz bir Allah." (Ömer Seyfettin)
  • "Beni tanımadan önce de beni tanıdıktan sonra da başka erkeklerle düşüp kalktı." (Necati Cumalı)
 2. [-den] Durduğu, bulunduğu, tutunduğu yerden ayrılarak veya dayanağını, dengesini yitirerek yukarıdan aşağıya inmek
  • "Çocukken ağaçtan düşüp ayağım kırılmıştı da ağlayamamıştım." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Onu bu hâle sokan düşüp kalktığı arkadaşlarıdır." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 3. Yere devrilmek, yere serilmek
  • "Çocuk koşarken yere düştü."
 4. Hava taşıtları kaza sonucu hızla yere inerek çarpmak
 5. Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak
 6. Yağmak
  • "Dağlara kar düştü."
 7. Vurmak, değmek, rastlamak
  • "İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyordu." (Ömer Seyfettin)
 8. [nsz] Vakti gelmeden ölü doğmak
 9. [-den] Atlanmak, aradan çıkmak, eksik kalmak
  • "Kitabın yeni baskısında buradan bir kelime düşmüş."
 10. [nsz] Eksilmek
  • "Gündelikleri yarı yarıya düşmüştü." (Necati Cumalı)
 11. Bir zorunluluk sebebiyle bulunduğu yerden ayrılmak, gitmek
  • "Bir lokma ekmek uğruna çoluk çocuğu ile gurbet ellere düşmüştü." (Haldun Taner)
 12. Aşırı ilgi veya sevgi göstermek
  • "Sen bu işin üstüne çok düştün."
 13. Uğramak, kapılmak
  • "Kadınlar yeni baştan telaşa, heyecana, korkuya düştüler." (Aka Gündüz)
 14. Yakışmak, uygun gelmek
  • "Bu resim buraya iyi düştü."
 15. Yakışık almak
  • "Övünmesi de komşulara, arkadaşlara düşer." (Haldun Taner)
 16. Ödevi veya yetkisi içinde bulunmak
  • "Bana arada bir bakkaldan tuz, limon almak düşüyor, o kadar." (Haldun Taner)
 17. Bulunmak
  • "Birlikte evden çıkmışlar, limanda iskelenin karşısına düşen kahveye doğru yürümüşlerdi." (Necati Cumalı)
 18. Biriyle yaşama, çalışma, birlikte olma durumunda kalmak
  • "O asker, gittiğimiz yerde bir aralık benim bölüğüme düşmüştü." (Reşat Nuri Güntekin)
 19. Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak
  • "Mirastan ona bu ev düştü."
 20. Kötü bir sebeple istenmeden bir yerde bulunmak
  • "Bu yaşta mahkemelere düşmek..." (Sait Faik Abasıyanık)
 21. [nsz] İşbaşından uzaklaşmak
  • "Kabine düştü."
 22. [nsz] Hızı, gücü, değeri azalmak
  • "Arabanın hızı düştü. Paranın değeri düştü."
 23. [nsz] Isı, basınç ve ateş, eksilmek, azalmak
  • "İki gün içinde ateş düştü; ağrılar, sızılar hafifledi." (Reşat Nuri Güntekin)
 24. [nsz] Düşkünleşmek
  • "Babam balıkçı amma vaktiyle zenginmiş efendim. Sonradan düşmüş." (Reşat Nuri Güntekin)
 25. Bir yere ansızın gelmek, damlamak, tesadüfen gelmek
  • "Bir rastlantı sonucu aralarına düşmüştüm." (Haldun Taner)
 26. Belirli zamana rastlamak
  • "Babasının Sütlüce'de yeni bir ev alması bu tarihlere düşer." (Memduh Şevket Esendal)
 27. [nsz] Fırsat çıkmak
  • "Bir kelepir düştü."
 28. [nsz] Olmak, olumsuz bir duruma girmek
  • "Yorgun düşmek. Zayıf düşmek. Şehit düşmek. Esir düşmek."
 29. [nsz] Savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak
  • "Medine'nin düştüğünü söylemek istedim." (Falih Rıfkı Atay)
 30. Bazı deyimlerde "yürümek, birlikte gelmek" anlamlarında kullanılan bir fiil
  • "Önüne, peşine, arkasına düşmek."
 31. [nsz] Bayağılaşmak
 32. Alışmak, müptela olmak

DİLBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Alımlı, güzel (kadın)
  • "Ala gözlü nazlı dilber / Koma beni el yerine." (Karacaoğlan)

DADACI
...
DİDONA

 1. [isim] Didon

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü