Başında d olan 5 harfli 304 kelime var. D harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde d harfi olan kelimeler listesine ya da sonu d harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DİVAL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Altı mukavva ile beslenmiş, üstü sırmalı işleme

DİZGE

 1. [isim] Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
 2. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem
  • "O dizgenin içinde, geleceği insanın umutlu olmasına bağlı tutan bir kayıt yoktur." (Melih Cevdet Anday)

DÖKÜM

 1. [isim] Kalıba dökme işi ve bunun yapılış yöntemi
  • "Bu hesapların dökümlerini alıp sizlere vereceğim." (Nazlı Eray)
 2. Kumaşın dökümlü olma niteliği
 3. Bir şeyi ayrıntılı olarak ortaya koyma
  • "Hesabın dökümü."
 4. Dökülme zamanı
  • "Yaprak dökümü."
 5. [sıfat] Kalıba dökülerek yapılan

DİZME

 1. [isim] Dizmek işi

DOĞAL

 1. [sıfat] Doğada olan, doğada bulunan
  • "Doğal olarak kendisinin de o bir adımdan daha çok yaklaşmasına izin vermiyordu." (Necati Cumalı)
 2. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel
 3. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı
  • "Doğal liman. Doğal sınır."
 4. Yapmacık olmayan
 5. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi
 6. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan
 7. Katıksız, saf

DİKİM

 1. [isim] Dikme işi veya biçimi
 2. Bitki dikme işi
  • "Çalışmalar tam bir yıl önce iki düzine kadar akasya fidanının dikimiyle başlamıştır." (Tarık Buğra)

DOĞAÇ

 1. [isim] Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical

DÜZEM

 1. [isim] Bir birleşiğe veya bir karışıma girecek madde miktarlarının belirtilmesi, dozaj
 2. Düzey
  • "Bu filmleri, Türk sinemasına insancıl ve belli bir düzemde yeraltı gerçekliği getiren yapıtlardır." (Selim İleri)

DİŞÇİ

 1. [isim] Diş hekimi

DÜRME

 1. [isim] Dürmek işi
 2. İçine peynir, kıyma vb. konularak yenilen pişmiş yufka, gözleme
 3. Lahana

DÜVEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Devletler

DİNAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bahreyn, Cezayir, Irak, Kuveyt, Libya, Tunus, Ürdün ve eski Yugoslavya'da kullanılan para birimi
 2. Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para

DEBİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bedensel ve zihinsel bakımdan güçsüz

DUMAN

 1. [isim] Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
  • "Emin ol ki her sigara yakışta / Daha duman tüter tütmez ordayım." (Bekir Sıtkı Erdoğan)
  • "Ama yerine göre karşısına dikilenlere de duman attırır." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Ortalığı duman görür, duman etmek isterdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Havalanan tozların veya sisin oluşturduğu bulanıklık
  • "Köyünün üstüne boz bir duman çökmüştü." (Yahya Kemal)
  • "Sonra sen gazetende istediğin gibi ver dumanı." (Atilla İlhan)
  • "Anadolu notları arasına bugün dumanı üstünde bir Rumeli notu sıkıştırıyorum." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Adamın kafasını katiyen aydınlatmamalı, karıştırmalı ve dumana boğmalısınız." (Halide Edip Adıvar)
 3. Kötü, yaman
  • "İşimiz duman. Hâlimiz duman."
 4. Esrar

DEVİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
  • "Bana sorarsanız devrimiz nasihat devri olmaktan çıktı." (Burhan Felek)

DÜŞES

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dükün karısı

DERME

 1. [isim] Dermek işi
 2. Aynı türden bir araya getirilmiş şeylerin hepsi, koleksiyon

DİNGİ

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bir çifte kürekli küçük patalya

DİDON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Halkın İstanbul'daki yabancılara, özellikle Fransızlara verdiği ad, didona

DOLAP

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan kapaklı mobilya
  • "Hemen aynalı dolabını açtı, en iyi çarşafını çıkararak acele giyinmeye başladı." (Peyami Safa)
  • "İleride işler yapmaya, dolaplar çevirmeye başlarsa kendi de bundan istifade edecekti." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Dönerek çalışan ve özellikle su çeken düzen
  • "Kuyu dolabı."
 3. Dönme dolap
 4. İstanbul bedesteninde dükkân
  • "Bedestende iki dolap tutuyor."
 5. Orta oyununda sahnede dükkân veya ev olarak kullanılan dekor
 6. Düzen
  • "Çevrilen dolabı sezdi."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü