Dürtüklemek

  1. [-i] Üst üste birkaç kez dürtmek
  2. Birini uyarmak veya kışkırtmak
    • "Yalnızlık konusunu, insanı dürtükleyecek biçimde ortaya koyan yazarlar da var." (Selâhattin Hilav)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Dürtüklemek kelimesi baş harfi d son harfi k olan bir kelime.Başında d sonunda k olan kelimenin birinci harfi d , ikinci harfi ü , üçüncü harfi r , dördüncü harfi t , beşinci harfi ü , altıncı harfi k , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi e , onbirinci harfi k . Başı d sonu k olan 11 harfli kelime.

D E E K K L M R T Ü Ü Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

11 Harfli Kelimeler

DÜRTÜKLEMEK

10 Harfli Kelimeler

DÜRTÜKLEME, KÜKÜRTLEME, KÜTÜRDEMEK, TÜRKÜLEMEK

9 Harfli Kelimeler

DÜRTÜLMEK, KÜTÜRDEME, TÜRKÜLEME

8 Harfli Kelimeler

DÜRTÜLME, DÜRÜLMEK, KÜTLEMEK, TÜKÜRMEK, ÜRKÜTMEK, ÜTÜLEMEK

7 Harfli Kelimeler

DÜRTMEK, DÜRÜLME, KERTMEK, KÜKREME, KÜREMEK, KÜRÜMEK, KÜTLEME, TÜKÜRME, TÜREMEK, TÜRKLÜK, ÜRETMEK, ÜRKÜTME, ÜTÜLEME, ÜTÜLMEK

6 Harfli Kelimeler

DELMEK, DERLEM, DERMEK, DÜKLÜK, DÜMTEK, DÜRMEK, DÜRTME, KERTME, KÜKÜRT, KÜLTÜR, KÜREME, KÜRKLÜ, KÜRÜME, KÜTLÜK, MERTEK, TÜMLER, TÜMLÜK, TÜREME, ÜREMEK, ÜRETME, ÜRKMEK, ÜRÜMEK, ÜTÜLME

5 Harfli Kelimeler

DELME, DEMEK, DEMET, DERME, DÜRME, DÜRTÜ, DÜRÜM, EKLEM, EKLER, EKMEK, ELMEK, ERDEK, ERDEM, ERKEK, ERMEK, ETMEK, KEDER, KEKRE, KELEK, KELEM, KELER, KEMER, KEMRE, KERDE, KEREM, KERTE, KÜKRE, KÜLEK, KÜLTE, KÜREK, KÜTLE, KÜTLÜ, KÜTÜK, MEDET, MELEK, MEREK, MERET, METRE, MÜDÜR, REMEL

4 Harfli Kelimeler

DELK, DEME, DERE, DERK, DERT, DÜET, DÜRÜ, EDER, EKME, ELDE, ELEK, ELEM, EMEK, EMEL, EMET, EREK, ERKE, ERME, ERTE, ETEK, ETER, ETME, KEKE, KELE, KEME, KERE, KETE, KREM, KÜLT, KÜME, KÜRE, KÜRK, KÜRT, LEKE, MEKE, MERT, MÜLK, MÜRT, REEL, TEKE

3 Harfli Kelimeler

DEK, DEM, DÜK, EDE, EKE, EKÜ, ELK, ERK, KEK, KEL, KEM, KER, KET, KÜL, KÜR, KÜT, LÜK, MET, RET, TEK, TEL, TEM, TER, TÜL, TÜM, TÜR, ÜRE, ÜTÜ, MÜL

2 Harfli Kelimeler

DE, EK, EL, EM, ER, ET, KE, LE, ME, RE, TE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.