Başında düm olan 13 kelime var. Düm ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde düm olan kelimeler listesine ya da sonu düm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında düm bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

10 Harfli Kelimeler

DÜMBELEKÇİ, DÜMENCİLİK

9 Harfli Kelimeler

DÜMBÜKLÜK

8 Harfli Kelimeler

DÜMBELEK, DÜMENDEN, DÜMENEVİ, DÜMENSİZ

7 Harfli Kelimeler

DÜMENCİ

6 Harfli Kelimeler

DÜMBÜK, DÜMDAR, DÜMDÜZ, DÜMTEK

5 Harfli Kelimeler

DÜMEN


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DÜMBELEKÇİ

 1. [isim] Dümbelek çalan veya dümbelek satan kimse

DÜMENCİLİK

 1. [isim] Dümencinin işi
 2. En geride olma durumu, sonuncu olma durumu
  • "Bu dümencilikle okulu on yılda zor bitirir."
 3. Dalaverecilik, düzenbazlık, hilecilik

DÜMBÜKLÜK

 1. [isim] Pezevenklik

DÜMENDEN

 1. [zarf] Yalancıktan, gösteriş olarak

DÜMENSİZ

 1. [sıfat] Dümeni olmayan
  • "Yelkensiz ve dümensiz kotra, şimdi bir kano sürati ile hareket ediyordu." (Aka Gündüz)

DÜMENEVİ

 1. [isim] Dümen boğazının geçmesi için kıç bodoslamasının üst ucuna ve teknenin kümbet olan bölümüne açılmış oval delik

DÜMBELEK

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
 2. [sıfat] Anlayışsız, sersem

DÜMENCİ

 1. [isim] Gemilerde dümeni kullanan kimse
 2. [sıfat] En tembel
  • "Bahriye Mektebinden dümenci yani sonuncu olarak çıktım." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 3. [sıfat] Dalavereci, hileci, düzenbaz

DÜMDÜZ

 1. [sıfat] Çok düz
  • "Mühendislerin keşfine göre, taş ocağı olarak işletilirse yirmi senede dümdüz olabilirmiş." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Sade, basit
  • "Yirmi iki senelik dümdüz bir hayat." (Aka Gündüz)
 3. Bilgisi, görgüsü çok dar bir sınır içinde kalan (kimse)

DÜMDAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Artçı

DÜMBÜK

 1. [isim] Pezevenk

DÜMTEK

 1. [isim] Klasik Türk müziğinde tempo
  • "Ellerini dümtek usulü ile dizlerine vurur." (Ömer Seyfettin)

DÜMEN

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
  • "Herhâlde kaçmayı düşünüyor olmalıydı. Yolun kenarındaki tek tük ağaçlara doğru dümen kırdı." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Kimimiz dümen tutar mavnalarda / Kimimiz çımacıdır halat başında." (Orhan Veli Kanık)
  • "Başımıza gelenler, son elli yılda ekonominin dümenini elinde tutan sıfırlardan kaynaklanıyor." (Aydın Boysan)
 2. Yönetim, idare
 3. Dalavere, hile
  • "Hani öldürseler yaşayamazdı bensiz? Yalan mıydı? Dümen miydi?" (Orhan Kemal)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü