Başında olan 7 harfli 42 kelime var. DÖ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde dö olan kelimeler listesine ya da sonu dö ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

D Ö Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

ÖD

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.



Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DÖVÜŞME

 1. [isim] Dövüşmek işi

DÖŞENME

 1. [isim] Döşenmek işi

DÖKMECİ

 1. [isim] Dökümcü

DÖŞEMCİ

 1. [isim] Döşeyici, tesisatçı

DÖKÜLME

 1. [isim] Dökülmek işi

DÖRTLÜK

 1. [sıfat] Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
  • "Dörtlük cezve."
 2. [isim] Birbirine dik iki çap boyunca dörde bölünmüş dairenin her bir dilimi
 3. [isim] Dört dizelik bölümlerden oluşmuş şiir veya şiir parçası, kıta
 4. [isim] Birlik notanın dörtte biri uzunluğunda nota

DÖNELME

 1. [isim] Dönelmek işi

DÖRTTEK

 1. [isim] Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde ikişer tek küreği olan tekne

DÖKÜMCÜ

 1. [isim] Döküm işleri yapan kimse, dökmeci

DÖNÜŞLÜ

 1. [sıfat] Dönüşü olan
 2. Öznesi ile nesnesi bir olan, mutavaat

DÖKÜLÜŞ

 1. [isim] Dökülme işi veya biçimi

DÖLLEME

 1. [isim] Döllemek işi, ilkah

DÖVÜNME

 1. [isim] Dövünmek işi

DÖKÜNTÜ

 1. [isim] Dökülmüş, saçılmış şeyler
  • "Onlar kendi küfleri, kendi yırtık pırtıkları, kendi döküntüleriyle yaşayabiliyorlar." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Bir topluluktan geri kalmış kimseler
 3. Deniz yüzüne yakın, üzerinde dalgaların çatladığı kaya kümesi
 4. Kâğıtçılıkta üretimin herhangi bir safhasında ıskartaya çıkan, genellikle tekrar hamur durumuna getirilen, yaş ve kuru biçimleri olan kâğıt veya karton artığı
 5. Değersiz, bayağı, ayak takımından olan kimse
  • "Meşrutiyete uygun yönetim, yurt hainlerinin döküntüleriyle kurulamaz." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 6. [sıfat] İşe yaramayan, değersiz, kötü, berbat
  • "Şoföre önce kentin en döküntü mahallelerinin adını söylediler." (Çetin Altan)
 7. Bazı hastalıklarda görülen çıban, leke, uçuk, kızarıklık vb. belirti
 8. Parçalanan taşların yamaç aşağı kayması, yuvarlanması, etekte birikmesiyle oluşan yer

DÖVÜNÜŞ

 1. [isim] Dövünme işi veya biçimi

DÖNENME

 1. [isim] Dönenmek işi

DÖŞGÖMÜ

 1. [isim] Hayvanın ön iki bacağı ile göbek arasındaki etten yapılan pastırma

DÖŞEMEK

 1. [-i] Bir tabanı, tahta, karo, mermer vb. yapı gereçleriyle kaplamak
 2. Kumaş, halı vb.ni bir yeri iyice örtecek biçimde sermek
  • "Yufkayı tepsiye döşedi. Salona halı döşedik."
 3. Bir ev veya dairenin oturulabilir duruma gelmesi için gerekli eşyayı oraya yerleştirmek
  • "On parça eşya ile döşeyip süslenmiş yaz evi..." (Reşat Nuri Güntekin)
 4. Boru, kablo vb. yerleştirmek
  • "Bir taraftan da raylarımızı döşüyorduk." (Falih Rıfkı Atay)

DÖNENCE

 1. [isim] Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika
  • "Oğlak dönencesi. Yengeç dönencesi."

DÖŞEKLİ

 1. [sıfat] Döşeği olan
 2. [isim] Yalpası az olan yayvan gemi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü