Cumhuriyetçilik

  1. [isim] Cumhuriyet yanlısı olma durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Cumhuriyetçilik kelimesi baş harfi c son harfi k olan bir kelime.Başında c sonunda k olan kelimenin birinci harfi c , ikinci harfi u , üçüncü harfi m , dördüncü harfi h , beşinci harfi u , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi t , onbirinci harfi ç , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k . Başı c sonu k olan 15 harfli kelime.