Sonunda ci olan 9 harfli 109 kelime var. Cİ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ci olan kelimeler listesine ya da başında ci olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ARZUHALCİ
...
BEVLİYECİ

 1. [isim] Ürolog

SERMAYECİ

 1. [isim] Anamalcı

İZLENİMCİ

 1. [isim] İzlenimcilik yanlısı olan sanat veya sanatçı, empresyonist
 2. [sıfat] Kesin bir doğruluğu olmayıp duyumlara, izlenime dayanan

TAYYARECİ

 1. [isim] Pilot
  • "Leyla'yı altı yedi sene evvel bir tayyareci yüzbaşıya verdik." (Aka Gündüz)

VELVELECİ

 1. [isim] Gürültü, patırtı eden kimse

GREYDERCİ

 1. [isim] Greyder kullanan, yapan veya satan kimse

SECCADECİ

 1. [isim] Seccade dokuyan veya satan kimse

GETİRİMCİ

 1. [isim] Getirim sağlayan şey veya kimse

TERLETİCİ

 1. [sıfat] Terlemeye sebep olan, terleten
 2. Sıkıntıya yol açan
  • "Terletici bir soru."

SERÜVENCİ

 1. [sıfat] Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest

GÖZLEMECİ

 1. [isim] Gözleme yapan veya satan kimse

YEVMİYECİ

 1. [isim] Yevmiye ile çalışan kimse

DOKTRİNCİ

 1. [isim] Doktrinle ilgili kimse veya görüş

KELEPİRCİ

 1. [isim] Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen kimse

TERBİYECİ

 1. [isim] Eğitimci
  • "Kumandandan, Halide Hanım'la onun beğeneceği birkaç Türk terbiyecisinin Şam'a gelmeleri için uğraşmalarını tavsiye eden bir telgraf aldım." (Falih Rıfkı Atay)

MABEYİNCİ

 1. [isim] Osmanlı Devleti'nde padişahların dışarıyla olan ilişkilerine bakan, buyruklarını ilgililere bildiren, bazı kişilerin dileklerini kendisine ileten görevli
  • "Büyük annem serasker kapısına, mabeyincilerin konaklarına giderek ağlayıp sızlıyormuş." (Reşat Nuri Güntekin)

ÖYKÜNMECİ

 1. [isim] Öykünen, benzemeye çalışan, taklitçi kimse

RANTİYECİ

 1. [isim] Rantçı

ÇEKTİRİCİ

 1. [isim] Tekstil imalatında dokunmuş malzemeyi istenilen boy ve ene göre çektiren aracı çalıştıran işçi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü