Sonunda ci olan 8 harfli 108 kelime var. Cİ ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ci olan kelimeler listesine ya da başında ci olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

DEĞİŞİCİ

 1. [sıfat] Biçimden biçime giren, değişken

ÖNLEYİCİ

 1. [sıfat] Önleme veya engel olmak amacıyla yapılmış
  • "Karışıklıkları önleyici girişimler."

MİTİNGCİ

 1. [isim] Miting düzenleyen veya mitinge katılan kimse

GALERİCİ

 1. [isim] Galeri işleten kimse
 2. Otomobil alıp satan kimse

BEZEYİCİ

 1. [isim] Bezekleme yapan ressam, dekoratör

GRAMERCİ

 1. [isim] Dil bilgisi uzmanı olan kimse

KOKAİNCİ

 1. [isim] Kokain üreten, içen veya satan kimse

DENETİCİ

 1. [isim] Bir işlemin istenilen ölçülerde yürütülmesini denetim altına alan cihaz
 2. Sıcaklık, basınç veya nem değişmelerini önleyerek bunlara ilişkin hareketin denetimini yapan alet
 3. Su altındaki bir aleti uzaktan yöneten makine

PEKMEZCİ

 1. [isim] Pekmez yapan veya satan kimse

ZEYTİNCİ

 1. [isim] Zeytin ağacı yetiştiren kimse
 2. Zeytin satan kimse

DENEMECİ

 1. [isim] Deneme yazarı
  • "Nerede o eski denemeciler, ağızlarından bal damlayan söyleşiciler?" (Tomris Uyar)

YÖNETİCİ

 1. [isim] Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci, menajer
  • "Yönetici ya bir kral, padişah, sultan veya seçimle gelen parlamentodur." (Celâl Bayar)
 2. Bir spor dalında takımların hazırlanması, oyuncunun bakımı, çalışma yerinin sağlanması, yapılacak karşılaşmaların planlanması vb. işlerle ilgilenen kimse

KABARECİ

 1. [isim] Kabare oyuncusu
  • "Şu üç delikanlı bugün gerçekten Avrupa klası birer kabareci olma yolundadır." (Haldun Taner)

TÜRETİCİ

 1. [sıfat] Türeten
  • "Sıfat türetici bir ek."

TRAPEZCİ

 1. [isim] Trapez
  • "Trapezci gözleri bağlı olarak üçlü taklayı gerçekleştirecek." (Nazlı Eray)

GEZGİNCİ

 1. Gezerek iş gören, gezici, seyyar
  • "Gezginci esnaf, köylüler gelirler, alışveriş olur." (Memduh Şevket Esendal)

KANDİLCİ

 1. [isim] Cami ve minarelerin kandillerini yakan kimse
 2. Kandil yapan veya satan kimse

GÖZLEMCİ

 1. [isim] Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
 2. Bir konferans, kongre vb.ne katılan, genellikle söz alma ve önerge verme hakkı olmayan, toplantıları kendi veya başkası adına izleyen kimse, müşahit
 3. Gözlemevinde gözlem yapan kimse, rasıt
 4. Teleskop
 5. Bir karşılaşmayı izleyip kurallara uyulup uyulmadığını bildiren rapor yazmakla görevli kimse

PEYNİRCİ

 1. [isim] Peynir yapan veya satan kimse

ADLİYECİ

 1. [isim] Adliye kuruluşunda meslek görevlisi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü