Başında ce olan 7 harfli 36 kelime var. CE ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ce olan kelimeler listesine ya da sonu ce ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CEKETLİ

 1. [sıfat] Ceketi olan

CERAHAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İrin
 2. Yara

CEVİZLİ

 1. [sıfat] Cevizi olan, ceviz katılmış
  • "Cevizli tel kadayıfına gönül verene de rastlanıyor." (Sait Faik Abasıyanık)

CEMADAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Cansızlar, cansız varlıklar

CESARET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven
  • "Hayvanın sokulganlığından cesaret alan bir başka kız da usulca yanına yaklaştı." (Haldun Taner)
  • "Bana bir şey söylemeye cesaret ettiğini gördünüz mü şimdiye kadar?" (Tarık Buğra)
  • "Demek ki işi açığa vurmak cesaretini gösterdi." (Refik Halit Karay)
  • "Sabahın ışıkları bana yeniden bir cesaret verdi." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği
  • "Bütün halk türküleri gibi ölenin örnek cesaretini öven türkülerdi bunlar." (Necati Cumalı)
 3. Cüret
 4. Çekinmezlik, atılganlık

CELALLİ

 1. [sıfat] Sert ve öfkeli (kimse)
  • "İyi ve memnun zamanlarında ne kadar nazikse sıkıldığı, kızdığı vakit de o kadar celalli ve kaba olurdu." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Coşkun
  • "Bir vakitler kükreyip taşan celalli bir nehirmiş." (Haldun Taner)
 3. Hırçın

CEPLEME

 1. [isim] Ceplemek işi

CEZERYE

 1. [isim] Ezilmiş havuç içine fındık, şeker vb. eklenerek yapılan bir tür tatlı

CESURCA

 1. [sıfat] Cesura yakışan
  • "O zamanlar bu gerçekten cesurca, üstelik fazla atak bir adımdı." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. [zarf] Cesura yakışan biçimde, cesur gibi, cesaretle, yüreklice, yiğitçe, cesurane

CEFAKAR
...
CENUPLU

 1. [sıfat] Güneyli

CEPHELİ

 1. [sıfat] Yönlü, taraflı
  • "Tek cepheli edebiyatlara aldanmak istemiyorum." (Peyami Safa)

CEVAHİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher
  • "Bunların bazısının cevahirle süslenmiş mineli kapakları bulunur." (Abdülhak Şinasi Hisar)

CEMİYET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dernek
  • "Gazi'nin reisliği altında bir Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti var." (Etem İzzet Benice)
 2. Düğün
  • "Bohçacı hanım, cemiyetin nerede olacağını öğrenip yarın haber getirmeyi vadetmişti." (Sermet Muhtar Alus)
 3. Bir olayı veya kişiyi kutlamak amacıyla bir araya gelen topluluk
  • "Bir hafta olmazdı ki bir mektebe başlama, bir sünnet, bir düğün, bir lohusa cemiyeti görmeyelim." (Ömer Seyfettin)
 4. Yüksek sosyete
 5. Birbirine uygun veya zıt anlamlı kelimeleri tenasüp, tezat sanatları yoluyla bir araya getirme
 6. Toplum

CEZAYİR
...
CESAMET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Büyüklük, irilik
  • "Dağdan baktığınızda her biri beş altı fil cesametinde." (Reşat Nuri Güntekin)

CEBRAİL
...
CEMBİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir çeşit eğri kama, hançer
  • "Karşı taraf üstüne üşüşüp cembiye ile Türk çocuğunu parçaladılar." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Ağzı eğri bir tür Arap bıçağı

CEVAPLI

 1. [sıfat] İçinde cevap bulunan, yanıtlı

CEREYAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
  • "Köprünün parmaklığına dayandı, gözlerini Haliç'in kapkara sularına, bu suların cereyanına kaptırdı." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Düzbel'de cereyan eden meydan muharebesini İkinci Kılıç Arslan kazandı." (Yahya Kemal Beyatlı)
 2. Bir şeyin gelişme, olma durumu
  • "En iyisi zorlamamak, işi tabii cereyanına bırakmak." (Refik Halit Karay)
 3. Aynı eğilimde olan, aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket
  • "Aşırı ırkçılık cereyanlarının yalancı şahidi olarak sahneye çıkarıldı." (Cemil Meriç)
 4. Akım
  • "Elektrik cereyanı."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü