Başında ce olan 6 harfli 34 kelime var. CE ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ce olan kelimeler listesine ya da sonu ce ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

CEZİRE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ada

CENNET

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dinî inanışlara göre dünyada iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt
  • "Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni." (Yunus Emre)
  • "Bu cennet gibi yerler gözümde zindan kesiliyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Herhangi bir şeyden fazlasıyla bulunan yer
  • "Kitap cenneti."
 3. [sıfat] Çok güzel, huzur veren (yer)
  • "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?" (Mehmet Akif Ersoy)

CERMEN
...
CEMİLE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gönül alıcı davranış
  • "Binecekleri vapur, Konsolosa fevkaladeden bir cemile olarak o turda, pruva direğine Türk bayrağı çekiyordu." (Refik Halit Karay)
 2. [sıfat] Güzel (kadın)

CERİHA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yara
  • "O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım, / Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım." (Mehmet Akif Ersoy)

CEREME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zarar

CEVABİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Cevap niteliğinde olan
  • "Cevabi nota, cevabi yazı."

CERRAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Çekici, sürükleyici
 2. [isim] Zorla para alan kimse
 3. [isim] Savaş araçlarıyla donatılmış kalabalık ordu
 4. [isim] Dilenci

CEFALI

 1. [sıfat] Sıkıntı, eziyet çekilen
  • "Bedia için hazin ve cefalı bir hayat başladı." (Peyami Safa)
 2. Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan

CELALİ
...
CEVHER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir şeyin özü, maya, gevher
  • "Şu kuvvetin, cevherin sırrını öğrenmek için soruyorum." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Sofrada biraz fazla kaçırdığı şarabın ateşiyle daha saatlerce cevherler yumurtlayacaktı." (Ömer Seyfettin)
 2. Değerli süs taşı, mücevher
 3. İyi yetenek
  • "Avrupa aristokratı, cevheri tükenmeye yüz tutmuş bir insandır." (Peyami Safa)
 4. Töz

CETVEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden yapılmış araç, çizgilik
 2. Liste, çizelge
  • "O, masanın üzerinden kaptığı cetvele üç tane sıfırı yapıştırmıştı." (Ömer Seyfettin)

CEBECİ

 1. [isim] Yeniçeri ordusunda silah yapan, onaran ve bakımı ile görevli bulunan, savaşta ordunun silah ve cephanesini ulaştıran yaya kapıkulu ocaklarından bir sınıf asker

CENKÇİ

 1. [sıfat] Savaşçı, kavgacı

CEYHAN
...
CENTER

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bakınız merkez

CEBELİ

 1. [isim] Osmanlı İmparatorluğu döneminde, savaş sırasında tımar, zeamet sahiplerinin dirlikleri oranına göre yanlarında götürmekle yükümlü bulundukları atlı asker
 2. Aynı dönemde illerdeki atlı inzibat kuvveti

CELLAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse
 2. [sıfat] Acımasız, katı yürekli, kolaylıkla suç işleyen, zalim

CENAZE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kefenlenip tabuta konmuş, gömülmeye hazırlanmış insan ölüsü
 2. Ölü, ölmüş kimse
  • "Evden iki sene içinde üç cenaze çıkmıştı." (Peyami Safa)
 3. Cenaze töreni

CEVVAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Davranışları çabuk ve kesin olan
  • "Cevval çocuk."
  • "Cevval zekâ."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü