Cömertleşebilmek

  1. [nsz] Cömertleşme imkânı veya olasılığı bulunmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Cömertleşebilmek kelimesi baş harfi c son harfi k olan bir kelime.Başında c sonunda k olan kelimenin birinci harfi c , ikinci harfi ö , üçüncü harfi m , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi t , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi e , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e , Başı c sonu k olan 16 harfli kelime.