Boynuzlayabilme

  1. [isim] Boynuzlayabilmek işi

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Boynuzlayabilme kelimesi baş harfi b son harfi e olan bir kelime.Başında b sonunda e olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi o , üçüncü harfi y , dördüncü harfi n , beşinci harfi u , altıncı harfi z , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi a , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e . Başı b sonu e olan 15 harfli kelime.