Birleştiricilik

  1. [isim] Birleştirici olma durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Birleştiricilik kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi i , üçüncü harfi r , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi ş , yedinci harfi t , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi i , onbirinci harfi c , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi k . Başı b sonu k olan 15 harfli kelime.