Bilinçsizleşmek

  1. [nsz] Bilincini yitirmek, bilinçsiz bir duruma gelmek

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bilinçsizleşmek kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi i , beşinci harfi n , altıncı harfi ç , yedinci harfi s , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi l , onbirinci harfi e , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k . Başı b sonu k olan 15 harfli kelime.