Bilgisayarlaşmak

  1. [nsz] Bilgisayar düzeniyle donatılmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bilgisayarlaşmak kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi g , beşinci harfi i , altıncı harfi s , yedinci harfi a , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi r , onbirinci harfi l , onikinci harfi a , onüçüncü harfi ş , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a , Başı b sonu k olan 16 harfli kelime.