Bilgisayarlaşma

  1. [isim] Bilgisayarlaşmak durumu

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bilgisayarlaşma kelimesi baş harfi b son harfi a olan bir kelime.Başında b sonunda a olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi i , üçüncü harfi l , dördüncü harfi g , beşinci harfi i , altıncı harfi s , yedinci harfi a , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi r , onbirinci harfi l , onikinci harfi a , onüçüncü harfi ş , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a . Başı b sonu a olan 15 harfli kelime.