Başında bi olan 7 harfli 96 kelime var. Bİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde bi olan kelimeler listesine ya da sonu bi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİTİŞİŞ

 1. [isim] Bitişme işi veya biçimi

BİZLEME

 1. [isim] Bizlemek işi

BİLAKİS

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Tersine olarak, tam tersine, tersine, aksine
  • "Bilakis tecrübeli bir adam gibi söz söylüyorum, inanınız." (Peyami Safa)

BİRBİRİ

 1. [zamir] Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
  • "O zaman on dört paşa, büyük, hudutsuz bir hayret içinde İzzet Paşa'nın, sonra da birbirlerinin yüzüne baktılar." (Nahid Sırrı Örik)
  • "Bunun için sabır, sükûnet, soğukkanlılık gerek hâlbuki biz birbirimize giriyoruz." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Son günlerde birbiri üstüne gelen yorgunluklardan söz etti." (Necati Cumalı)
  • "Birbirimizi yiyecek zaman değil çocuklar." (Reşat Nuri Güntekin)

BİLLURİ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Billura benzer, billur gibi
  • "Bu taze kadın sesleri öyle güzel, billuri, ilahî duyulurmuş ki bunları hep birden dinlemek, deniz kızlarını işitmek kadar tesirli olurmuş." (Abdülhak Şinasi Hisar)

BİBERLİ

 1. [sıfat] İçine biber katılmış
 2. Acı

BİRİCİK

 1. [sıfat] Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
  • "Biricik sevdiğim şey musiki." (Sait Faik Abasıyanık)

BİTİŞİK

 1. [sıfat] Birbirine dokunacak kadar yakınlaşmış veya yan yana olan
  • "Mutfaktan bir yuvarlak gümüş tepsi içinde, cezveyi, fincanları, bitişik şeker ve kahve hokkasını getirdi." (Atilla İlhan)
 2. Yandaki
  • "Bitişik odada yatan hasta bakıcı gürültüden uyanarak yanımıza geldi." (Reşat Nuri Güntekin)
 3. [isim] Yandaki ev, komşu

BİLGİCİ

 1. [isim] Sofist

BİTİRİM

 1. [sıfat] Çok hoşa giden (kimse, yer)
 2. Yaman, zeki
  • "Bitirim delikanlı. Bitirim kız."
 3. [isim] Barbut oynatılan yer, kahve, kumarhane

BİPERVA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Çekinmez, sakınmaz, korkusuz, gözü pek
 2. [zarf] Çekinmeden, korkmadan

BİREYCİ

 1. [isim] Kişi haklarını savunan kimse
 2. Bireycilikten yana olan kimse, ferdiyetçi

BİRİKİŞ

 1. [isim] Birikme işi veya biçimi

BİYOGAZ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Gübre gazı

BİÇİLİŞ

 1. [isim] Biçilme işi veya biçimi

BİÇKİCİ

 1. [isim] Kumaşı belli bir modele göre biçen kimse

BİLEŞİK

 1. [sıfat] Birleşerek oluşmuş, basit olmayan, mürekkep
 2. Kimyasal tepkimeler sonucu iki veya daha çok elementten oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel, kimyasal nitelikler gösteren (madde)
  • "Su, bileşik bir maddedir."
 3. [isim] Ses ve görüntünün birlikte yer aldığı film parçası

BİDONCU

 1. [isim] Bidon satan kimse

BİYESİZ

 1. [sıfat] Biyesi olmayan, biye geçirilmemiş olan

BİGÜNAH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Suçsuz, günahsız

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü