Başında bi olan 14 harfli 30 kelime var. Bİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde bi olan kelimeler listesine ya da sonu bi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİTİRİLİVERMEK

 1. [nsz] Çabucak bitirilmek

BİREYLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bireye özgü kılmak, başkalarından ayırmak

BİLİNEMEZCİLİK

 1. [isim] Bilginin bağıntılı olduğuna ve bundan dolayı salt olmadığına inanan öğreti
 2. Tanrı'nın ve evrenin nereden türediğinin bilinmediğini ve bilinemeyeceğini ileri süren öğreti, laedriye, agnostisizm

BİÇİMLENDİRMEK

 1. [-i] Bir şeye belirli bir biçim vermek, şekillendirmek
  • "Parmaklar artık kuvvetin değil, deli eden arzunun gücünü biçimlendiriyordu." (Tarık Buğra)
 2. Yazı ve simgeleri bilgisayara elverişli duruma getirmek
 3. Bilgisayarda disket vb.ni kullanılabilir duruma getirmek veya disket vb.ni zararlı ögelerden temizlemek

BİLDİRİLEBİLME

 1. [isim] Bildirilebilmek işi

BİTİŞTİRİVERME

 1. [isim] Bitiştirivermek işi

BİLGİLENEBİLME

 1. [isim] Bilgilenebilmek işi

BİLİMLEŞTİRMEK

 1. [-i] Bilim durumuna getirmek, bilim özelliği kazandırmak

BİLİNÇLENDİRİŞ

 1. [isim] Bilinçlendirme durumu veya biçimi

BİÇİMLENEBİLME

 1. [isim] Biçimlenebilmek işi

BİLİNÇLENDİRME

 1. [isim] Bilinçlendirmek işi

BİRİKTİREBİLME

 1. [isim] Biriktirebilmek işi

BİYOELEKTRONİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Moleküler biyolojinin hücrelerin yapısına giren moleküller arasında geçerli elektrostatik güçlerini inceleyen bölümü

BİLGİLENDİRMEK

 1. [-i] Bir konuda bilgi sahibi olmasını sağlamak, haberdar etmek

BİÇİMLENDİRİCİ

 1. [sıfat] Biçimlendirme işini yapan

BİLİMSELLEŞMEK

 1. [nsz] Bilimsel bir nitelik kazanmak

BİLGELEŞEBİLME

 1. [isim] Bilgeleşebilmek işi

BİÇİMSİZLEŞMEK

 1. [nsz] Biçimsiz duruma gelmek, biçimi bozulmak

BİRLEŞİLEBİLME

 1. [isim] Birleşilebilmek işi

BİLLURLAŞTIRMA

 1. [isim] Billurlaştırmak işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü