Başında bi olan 10 harfli 78 kelime var. Bİ ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde bi olan kelimeler listesine ya da sonu bi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİLGİCİLİK

 1. [isim] Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
 2. Başkasını yanıltmak için doğru olmadığı bilinerek yapılan uslamlama ve çıkarsama, safsatacılık

BİRLEŞİLME

 1. [isim] Birleşilmek işi veya durumu

BİLEBİLMEK

 1. [-i] Bilme imkânı veya olasılığı bulunmak

BİRAHANECİ

 1. [isim] Birahane işleten kimse
  • "Parayı birahaneci, meyhaneci gibi adamlara verirsek günah değil." (Reşat Nuri Güntekin)

BİTÜMLEMEK

 1. [-i] Belirli bir kalınlıkta bitüm ile örtmek

BİÇİVERMEK

 1. [-i] Ansızın veya çabucak biçmek

BİNDİRİLME

 1. [isim] Bindirilmek işi veya durumu

BİLİNMEDİK

 1. Bilinmeyen

BİTARAFLIK

 1. [isim] Yansızlık

BİLGELEŞME

 1. [isim] Bilgeleşmek işi

BİÇERDÖVER

 1. [isim] Ekin biçen, döven, taneleri ayıran, samanı deste veya balya durumuna getiren makine

BİTEBİLMEK

 1. [nsz] Bitme imkânı veya olasılığı bulunmak

BİYOGRAFİK

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Biyografi ile ilgili
  • "Biyografik yazı."

BİZCİLEYİN

 1. [zarf] Bizim gibi
  • "Dünya havadislerini, çok defa, bizcileyin, gazetelerden, radyolardan öğrenirlermiş." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BİLECENLİK

 1. [isim] Bilecen olma durumu

BİRİNCİLİK

 1. [isim] Birinci olma durumu
 2. Şampiyonluk için yapılan yarışmalar
  • "Güreş birincilikleri başladı."

BİTİMLİLİK

 1. [isim] Bitimli olma durumu

BİBERLEMEK

 1. [-i] Biber serpmek, biber katmak

BİLİNMEYEN

 1. [sıfat] Değeri belli olmayan, bilinmedik (nicelik), bilinmez, meçhul
  • "Cebirde bilinmeyenler şu harflerle gösterilirler: x, y, z."

BİTİŞTİRME

 1. [isim] Bitiştirmek işi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü