Beynelmilelcilik

  1. [isim] Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletlerarasıcılık, uluslararasıcılık, enternasyonalizm

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Beynelmilelcilik kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi e , üçüncü harfi y , dördüncü harfi n , beşinci harfi e , altıncı harfi l , yedinci harfi m , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi l , onikinci harfi c , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi i , Başı b sonu k olan 16 harfli kelime.