Sonunda ber olan 29 kelime var. BER ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ber olan kelimeler listesine ya da başında ber olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

12 Harfli Kelimeler

KIRMIZIBİBER

11 Harfli Kelimeler

SÜMBÜLTEBER

10 Harfli Kelimeler

DÜBBÜEKBER, YEŞİLBİBER

9 Harfli Kelimeler

İLMÜHABER, KARABİBER, PEYGAMBER

8 Harfli Kelimeler

SEFERBER

7 Harfli Kelimeler

AKAMBER, BERABER, BİHABER, EMİRBER, MUTEBER

6 Harfli Kelimeler

BERBER, ÇEMBER, DİLBER, KAMBER, MAKBER, MİNBER, MUĞBER, REHBER, REİBER, ZELBER

5 Harfli Kelimeler

AMBER, BİBER, EZBER, FİBER, HABER, TEBER


Kelime bulma makinesi

B E R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

BRE

2 Harfli Kelimeler

BE, ER, RE

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KIRMIZIBİBER

 1. [isim] Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
 2. Bu bitkinin olgunlaştığında kızarıp yakıcı bir acılık kazanan, kurutulup dövülerek yemeklerde baharat olarak kullanılan tozu, Türk biberi

SÜMBÜLTEBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Zambakgillerden, güzel kokulu, beyaz renkli bir çiçek (Polianthes)

DÜBBÜEKBER
...
YEŞİLBİBER

 1. [isim] Yeşil renkli, taze, sivri ve dolma biber

İLMÜHABER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Birinin yer, hâl, medeni durum vb.ni gösteren resmî belge
 2. Bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, alındı kâğıdı

KARABİBER

 1. [isim] Karabibergillerin örnek bitkisi olan, zeytinsi, meyvelerin taneleri yuvarlak, yaprakları kalp biçiminde, tırmanıcı bir bitki (Piper nigrum)
 2. Bu bitkinin baharat olarak kullanılan kuru ve siyah tanesi
 3. Bu tanelerin kurutulup öğütülmesiyle yapılan toz
 4. Sevimli ve ufak tefek esmer güzeli

PEYGAMBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İnsanlara Tanrı'nın buyruklarını bildiren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yalvaç, yalavaç, elçi

SEFERBER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Savaşa hazırlanmış veya girmiş (askerî birlik)
  • "Yarım saat içinde oteli bir hastane şekline sokmuş, hepimizi seferber etmişti." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "... anası, kardeşi, konu komşu, bilen bilmeyen, polis, jandarma, herkes seferber oldu. Nevin bulunamadı." (R. Çalapala)

EMİRBER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Emir eri
  • "Paşa o gün konuşmasına başlamazdan önce emirberlerine gene iki kahve emretti." (Ruşen Eşref Ünaydın)

BİHABER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Habersiz, bilgisiz
  • "Kimisi maişet derdine düşmüş / Rahattan bihaber." (Cahit Sıtkı Tarancı)

MUTEBER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır, sözü geçer
  • "Selanik'in en varlıklı, en muteber, en güzide ailelerinden sayılıyor." (Atilla İlhan)
  • "Hükmün muteber olması için ittifakla alınması elzemdir." (Tarık Buğra)
 2. İnanılır, güvenilir
 3. Değerli
  • "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." (Muhibbî)
 4. Geçerli

BERABER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [zarf] Birlikte, bir arada
  • "Hayata beraber başladığımız / Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir." (Cahit Sıtkı Tarancı)
 2. -e rağmen, -e karşın
  • "Halılarla bezenmiş olmakla beraber gıcırtıdan ve esnemelerden kurtulamamıştı." (Refik Halit Karay)
 3. [sıfat] Aynı düzeyde
  • "Bina taş, merdiveni yok, toprakla beraber." (Ahmet Rasim)

AKAMBER

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Özellikle amber balığının bağırsaklarından çıkarılan, kül renginde, yapışkan, bükülgen ve misk gibi kokusu olan bir taş
 2. Sıcak ülkelerde yetişen bir ağaçtan elde edilen katı, güzel kokulu reçine

DİLBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Alımlı, güzel (kadın)
  • "Ala gözlü nazlı dilber / Koma beni el yerine." (Karacaoğlan)

MUĞBER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Gücenmiş, gücenik, küskün

MİNBER

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Camilerde hatibin çıkıp hutbe okuduğu merdivenli, yüksekçe yer

REİBER

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Bakınız pürüzalır

ZELBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Büyük yük üzerine konulan küçük yük

BERBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse, erkek berberi
 2. Bu işin yapıldığı dükkân, erkek berberi
  • "Bütün dükkânlar, bakkallar, berberler, kunduracılar bu ana yolun üzerindedir." (Sait Faik Abasıyanık)

ÇEMBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
  • "İktidar muhalefet partilerini gittikçe daralan bir çember içine alıyor." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Bu biçime getirilmiş katı cisimlerin çevresi
  • "Kalbur çemberi."
 3. Çocukların çevirip arkasından koştukları tekerlek biçiminde oyuncak
 4. Sandık, denk, fıçı vb.nin dağılmaması için üzerlerine geçirilen dayanıklı bir cisimden kuşak
 5. Yazma, yemeni, baş örtüsü
  • "Çemberimde gül oya / Gülmedim doya doya." (Halk türküsü)
 6. Aşılması, çözümü güç durum
 7. Basketbolda içinden topun geçmesiyle sayı kazanılan ağlı demir halka

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü