Başında ba olan 5 harfli 124 kelime var. BA ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde ba olan kelimeler listesine ya da sonu ba ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A B Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AB

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BADAT

 1. [isim] Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür yer elması

BALYA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
  • "Sekiz balya tütününden bir ya da iki balyasını ıskartaya ayırabileceklerini aklından geçirmeye başladı eksperlerin." (Necati Cumalı)
 2. Denk

BALTA

 1. [isim] Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
  • "O kadınlar ihtiyar talebeye balta oluyorlar ve ona azami müsamahayı gösteriyorlar." (Sait Faik Abasıyanık)
  • "Sakın kesme, yaş ağaca balta vuran el onmaz." (Mehmet Emin Yurdakul)
  • "Etrafına gölge salmayan, yemiş vermeyen hangi kütük baltadan kurtulur?" (Halide Edip Adıvar)
  • "Baltayı taşa mı vurduk, diyor, iyice görmemiş olacağım." (Memduh Şevket Esendal)

BASMA

 1. [isim] Basmak işi
 2. Gazete, dergi, kitap vb. bası ile hazırlanmış yazılı şeyler, matbua
 3. İskambil kâğıdı ile oynanan bir oyun
 4. Üzerinde bası ile yapılmış renkli biçimler bulunan pamuklu kumaş
  • "O güne kadar bir okka üzüm, bir arşın basma almamış idim." (Memduh Şevket Esendal)
 5. [sıfat] Bu kumaştan yapılmış olan
  • "Üzerine basma bir elbise ile örme bir ceket giymişti." (Peyami Safa)
 6. Yerin alçalmasıyla bu yeri örten deniz sularının yükselmesi, çekilme karşıtı
 7. [sıfat] Basılmış, matbu
 8. Gübre, tezek

BARİZ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Açık, göze çarpan, belirgin
  • "Halk arasında da keder ve sevinç diye iki bariz heyecan olduğuna inanmıştı." (Peyami Safa)

BAŞTA

 1. [zarf] İlk olarak
  • "Arabacı mola verdiği zaman başta o büyük kızla büyük oğlan olmak üzere çocuklar aşağı atladı." (Osman Cemal Kaygılı)
  • "İpekçilikte Bursa başta gelir."
 2. Özellikle

BADYA

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Ağzı geniş, yayvan, büyükçe su kabı

BAĞLI

 1. [sıfat] Bir bağ ile tutturulmuş olan
  • "Günlerden beri bağlı duran demir, sert bir hırıltıyla denize daldı." (Halikarnas Balıkçısı)
  • "Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma ant içerim." (Anayasa)
  • "Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak kanunla düzenlenir." (Anayasa)
 2. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste
  • "Ekinlerin gürleşmesi yağmura bağlıdır, Sevincimiz üzüntümüz / Hep sana bağlı." (Behçet Necatigil)
  • "İhtiyarın Arslan Bey'e bu kadar bağlı olması, Giray'ı sık sık bir tarafa itmesi canını sıkıyordu." (Sevinç Çokum)
 3. Sınırlanmış, sınırlı
  • "Tüzüğe bağlı bir işlem."
 4. Kapatılmış olan, kapalı
  • "Bağlı geçit."
 5. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan
  • "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı kuruluşlarını ziyaret ettim."
 6. Sadık
  • "Türkiye Cumhuriyeti Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir." (Anayasa)
 7. Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, tutkun
  • "Çocuklarına bağlı ana."
 8. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek)

BALİĞ

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Ergen

BASİL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü

BALDO

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] İri ve dolgun taneli pilavlık pirinç

BADİK

 1. [isim] Ördek
 2. Palaz
 3. [sıfat] Kısa boylu
  • "Badik kızların yanı sıra perçemli öğrenciler geçiyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

BAMBU

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston vb. birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (II) (Bambusa vulgaris)
  • "İlle oturacak: Ya kameriyelerdeki bambu kamışından koltuklarda ya oyun masasında." (Atilla İlhan)
 2. [sıfat] Bu kamıştan yapılmış olan

BAĞDA

 1. [isim] Ayağa vurulan, ipten, ağaçtan veya demirden yapılan köstek

BAKİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
 2. El değmemiş, kullanılmamış
 3. İşlenmemiş (toprak)
 4. Eskimemiş, yıpranmamış, yeni

BALAR

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Pedavra

BAREM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Devlet memurlarının maaşlarının derece ve tutarlarını düzenleyen sistem ve çizelge
  • "Bunların tek derdi barem basamaklarını aşarak bu mertebeye fırlayıvermekten ibarettir." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BALET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bale yapan erkek sanatçı

BALOZ

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Gemici, işçi vb. kimselerin eğlenmek için gittikleri içkili, danslı yer
  • "Baloz merdiveninden çıkar gibi çıkılmaz ki gemi merdiveninden!" (Zeyyat Selimoğlu)

BASAR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Göz
 2. İleriyi görme, algılama yetisi

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü