Başında başm olan 27 kelime var. Başm ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde başm olan kelimeler listesine ya da sonu başm ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında başm bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler

14 Harfli Kelimeler

BAŞMUHARRİRLİK, BAŞMÜFETTİŞLİK, BAŞMÜHENDİSLİK, BAŞMÜRETTİPLİK

13 Harfli Kelimeler

BAŞMUALLİMLİK, BAŞMURAKIPLIK, BAŞMÜEZZİNLİK, BAŞMÜZAKERECİ

12 Harfli Kelimeler

BAŞMABEYİNCİ

11 Harfli Kelimeler

BAŞMAKÇILIK, BAŞMUBASSIR, BAŞMUHARRİR, BAŞMÜDÜRLÜK, BAŞMÜFETTİŞ, BAŞMÜHENDİS, BAŞMÜRETTİP, BAŞMÜSEVVİT

10 Harfli Kelimeler

BAŞMİSAFİR, BAŞMUALLİM, BAŞMURAKIP, BAŞMÜEZZİN

9 Harfli Kelimeler

BAŞMAKALE, BAŞMAKLIK

8 Harfli Kelimeler

BAŞMAKÇI, BAŞMÜDÜR

6 Harfli Kelimeler

BAŞMAK, BAŞMAL


Kelime bulma makinesi

A B M Ş Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

3 Harfli Kelimeler

BAŞ, MAŞ, ŞAM

2 Harfli Kelimeler

AB, AM, AŞ, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAŞMÜFETTİŞLİK

 1. [isim] Başdenetmenlik

BAŞMÜRETTİPLİK

 1. [isim] Başdizgicilik

BAŞMUHARRİRLİK

 1. [isim] Başyazarlık
  • "Refik Halit Yeni Mecmua'da başmuharrirlik ediyordu." (Falih Rıfkı Atay)

BAŞMÜHENDİSLİK

 1. [isim] Başmühendis olma durumu
 2. Başmühendisin görevi

BAŞMURAKIPLIK

 1. [isim] Başdenetçilik

BAŞMÜEZZİNLİK

 1. [isim] Başmüezzin olma durumu
 2. Başmüezzinin görevi

BAŞMÜZAKERECİ

 1. [isim] Uluslararası birlikler içinde ülkesini temsil etmeye yetkili kılınan devlet görevlisi

BAŞMUALLİMLİK

 1. [isim] Başöğretmenlik

BAŞMABEYİNCİ

 1. [isim] Osmanlı sarayında mabeyincilerin başı

BAŞMÜDÜRLÜK

 1. [isim] Başmüdür olma durumu
 2. Başmüdürün görevi
 3. Başmüdürle yönetilen kuruluş
 4. Başmüdürün çalıştığı daire

BAŞMAKÇILIK

 1. [isim] Başmakçı olma durumu
 2. Başmakçının işi

BAŞMUHARRİR

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başyazar
  • "Birden, koridordan geçen başmuharririn emirler veren sesi işitildi." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

BAŞMUBASSIR

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Gözetmenlerin başı olan kimse
  • "Başmubassır, budaklı kızılcık dalına meraklı idi." (Falih Rıfkı Atay)

BAŞMÜRETTİP

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başdizgici

BAŞMÜFETTİŞ

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başdenetmen

BAŞMÜSEVVİT

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Yazı müsveddeleri hazırlayan ve adına müsevvit denen memurların başkanı
  • "Dört satırlık bir şey de olsa onun yazdığını başmüsevvit görür, tashih eder." (Refik Halit Karay)

BAŞMÜHENDİS

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] En üst düzeydeki mühendis

BAŞMÜEZZİN

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Birden çok müezzin bulunan camilerde en kıdemli müezzin

BAŞMURAKIP

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başdenetçi

BAŞMUALLİM

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Başöğretmen

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü