Bağdaştırabilme

  1. [isim] Bağdaştırabilmek işi

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bağdaştırabilme kelimesi baş harfi b son harfi e olan bir kelime.Başında b sonunda e olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi a , üçüncü harfi ğ , dördüncü harfi d , beşinci harfi a , altıncı harfi ş , yedinci harfi t , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi a , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e . Başı b sonu e olan 15 harfli kelime.