Başında b olan 9 harfli 512 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde b harfi olan kelimeler listesine ya da sonu b harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında b bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BETONARME

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, demirli beton
 2. [sıfat] Bu yöntemle yapılmış

BURGULAMA

 1. [isim] Burgulamak işi

BAŞMAKALE

 1. [isim] Başyazı

BOMBARDON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bandoda en kalın sesi veren, pistonlu, nefesli çalgı

BAĞDAŞMAK

 1. Anlaşmak, uzlaşmak, uymak, imtizaç etmek
  • "Gerçekle bağdaşmayan ihtiraslar, insanın duygusunu hüzünden tedirginliğe hatta tiksintiye kadar zorluyor." (Tarık Buğra)
 2. Çocuk oyunlarında arkadaş olmak
 3. [-e] Bağdaş kurup oturmak
  • "İçerde, peykelere bağdaşmış, sarıkları kirli, sakalları seyrek, kara sarı ihtiyarlar." (Atilla İlhan)

BAŞSIZLIK

 1. [isim] Başı veya başkanı bulunmama durumu
 2. Siyasi ve idari kurumlardaki çözülme sonucunda devlet denetiminin kalmaması durumu, erksizlik, anarşi

BEVLİYECİ

 1. [isim] Ürolog

BENDEHANE

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Bendenin, kölenin evi
  • "Dün, bendehanede bulunan talaşlar tutuşuverdi." (Abdülhak Şinasi Hisar)

BERBERLİK

 1. [isim] Berberin yaptığı iş
  • "O küçücük dükkânda baba mesleği berberlikle altı yıldır geçinip gidiyordu." (Sait Faik Abasıyanık)

BEYAZIMSI

 1. [sıfat] Rengi beyazı andıran, beyaza benzeyen, beyazımtırak
  • "Kuzeydoğudan esen poyraz, ay ışığında beyazımsı görünen asfalttan geçerek vadiye indi." (Nezihe Meriç)

BİLLBOARD

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Bakınız duyurumluk

BLÖFÇÜLÜK

 1. [isim] Blöfçü olma durumu

BAKKALİYE

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bakkalda satılan ürünler

BEŞPARMAK

 1. [isim] Derisi dikenlilerden, beş ışınlı yıldız biçiminde bir deniz hayvanı, beşpençe (Uraster)
 2. Beş renkte dokunmuş çubuklu kumaş

BİÇİVERME

 1. [isim] Biçivermek işi

BULDUMCUK

 1. [sıfat] Sonradan görme

BERKELYUM

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan yapay element (simgesi Bk)

BAŞÜSTÜNE

 1. [ünlem] Bir isteğin, buyruğun hemen yerine getirileceğini bildiren söz, oldu

BİÇİCİLİK

 1. [isim] Biçicinin işi veya mesleği

BAKIŞIMLI

 1. [sıfat] Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü