Başında b olan 8 harfli 638 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde b harfi olan kelimeler listesine ya da sonu b harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BENCİLİK

 1. [isim] Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm
 2. İnsanın bütün eylemlerinin ben sevgisiyle belirlenmiş olduğunu, buna göre ahlaklılığın da yalnızca kendini koruma içgüdüsünün bir biçimi olduğunu ileri süren öğreti
 3. Kendi benini ve çıkarını hayatın mutlak ilkesi yapan anlayış

BİRİLERİ

 1. [zamir] Bazı kimseler

BÜYÜTMEK

 1. [-i] Büyük duruma getirmek, genişletmek
 2. Yetiştirmek, bakmak
  • "Büyüt bu fidanı ey genç / Hazır yeşermişken." (Behçet Necatigil)
 3. Abartmak, mübalağa etmek
  • "Bir ara yine işi büyüttüğüne, hayale kapıldığına hükmetti." (Refik Halit Karay)

BASTIRAK

 1. [isim] Yol yapımında çakıl, kum, cüruf vb. maddeleri ezmeye ve sıkıştırmaya yarayan alet

BESİNSİZ

 1. [sıfat] Besini olmayan, kendisinde besin bulunmayan
 2. Yeterince besin alamayan, gıdasız

BİKESLİK

 1. [isim] Bikes olma durumu
  • "Çocukken de üzülür, bedbahtlık ve bikeslik duyardım." (Refik Halit Karay)

BAŞRAHİP

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Manastırlarda en kıdemli ve yönetimden sorumlu rahip

BAŞYAZAR

 1. [isim] Bir gazete veya derginin başyazılarını yazan kimse, başmuharrir, sermuharrir
  • "Tanin gazetesine ve başyazarına pek şiddetli bir dille çatmaktan kendimi alamamıştım." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BESLEMEK

 1. [-i] Yiyecek ve içeceğini sağlamak
  • "Okulun artıklarıyla otuz kişiden fazla insan besliyorduk." (Halide Edip Adıvar)
 2. Yedirmek
  • "Pembe ekmekler kızartacak, üstlerine tereyağı, reçel, havyar sürecek, onu eliyle besleyecekti." (Halide Edip Adıvar)
 3. Semirtmek
 4. Eklemek, katmak, çoğaltmak
  • "Ateş zayıfladıkça besliyor, ateşe gömdükleri mısırlar piştikçe misafirin eline tutuşturuyorlardı." (Necati Cumalı)
 5. Bir şeyi korumak veya sağlamca durmasını sağlamak için çevresini veya altını desteklemek, doldurmak, pekiştirmek
  • "Bacaklarımızın altını iki sabun çuvalı ve atların yem torbalarıyla besleyerek sırtüstü yattık." (Reşat Nuri Güntekin)
 6. Yetiştirmek
  • "Herkes kanarya, kedi, köpek beslemez ya!" (Haldun Taner)
 7. Bir duyguyu gönülde yaşatmak
  • "Uzun müddetten beri şiddetle beslediği bir histi." (Yahya Kemal Beyatlı)
 8. Maddi yardım yapmak, desteklemek

BIÇAKLIK

 1. [isim] Bıçak koyacak yer
 2. [sıfat] Bıçak yapmaya elverişli (maden)

BOKLAMAK

 1. [-i] Bir yeri veya bir işi kötü bir duruma getirmek

BUNAKLIK

 1. [isim] Bunak olma durumu
  • "Bende bunaklık daha başlamadı, bunaklık veya sapıklık..." (Refik Halit Karay)

BAŞLATMA

 1. [isim] Başlatmak işi

BENİADEM
...
BİLHASSA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Özellikle
  • "Koyu yeşil çuhalı uzun masanın başında sessiz, üzüntüden, heyecan ve bilhassa uykusuzluktan bitkin." (Nahid Sırrı Örik)

BLASTULA

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yumurta hücresi embriyo olurken morulanın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morula

BOZCAADA
...
BAŞVURMA

 1. [isim] Başvurmak işi, müracaat
  • "Bunu sağlamak için her çareye başvurması bundandır." (Haldun Taner)

BİLİŞMEK

 1. [nsz] Birbirini tanımak, muarefesi olmak
  • "Bunca zamanlar bilişip, ahir dönüp ayrılışıp." (Yunus Emre)
 2. Öğrenmek

BİNDİRİM

 1. [isim] Zam

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü