Başında b olan 8 harfli 638 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde b harfi olan kelimeler listesine ya da sonu b harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında b bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BANLAMAK

 1. [nsz] Horoz ötmek
 2. Bağırmak

BAŞLAMAK

 1. [-e] Bir işe girişmek, harekete geçmek
  • "Şairliğe on sekiz yaşında gazel ve rubailerle başlamıştı." (Haldun Taner)
  • "Gene başlama!"
 2. [nsz] Çalışır, işler, yürür duruma girmek
  • "Bundan başka evlenme hayatı da oldukça başarılı başladı." (Halide Edip Adıvar)
 3. Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
  • "Şiirimiz milletimizin Anadolu'daki teşekkülü ile başlar." (Yahya Kemal Beyatlı)
 4. Görünmek
  • "Kasabanın kenar mahallelerinden sonra bir mezarlık başlardı." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Etkisini göstermek
  • "Kış başlarken yapraklar döküldü." (Cahit Uçuk)
 6. Hoş olmayan bir davranışa koyulmak
  • "Etraftaki çocuklar gene arsızlanmaya başladılar." (Osman Cemal Kaygılı)

BAŞMAKÇI

 1. [isim] Ayakkabıcı
 2. Camilerde, giriş bölümünde, çıkarılan ayakkabılara bekçilik eden kimse

BEMBEYAZ

 1. [sıfat] Çok beyaz veya apak
  • "Yanında kapkara yüzlü, bembeyaz dişli bir de zenci vardı." (Refik Halit Karay)
 2. [zarf] Pırıl pırıl, apaçık bir biçimde
  • "Bütün İzmit bir leylak demeti gibi bembeyaz, gözlerinin önüne açıldı." (Atilla İlhan)

BİYOSFER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üzerinde hayat olan yeryüzü bölgesi

BOĞDURMA

 1. [isim] Boğdurmak işi

BOŞALTAÇ

 1. [isim] Bir kabın içindeki havayı boşaltmaya yarayan araç, hava boşaltma makinesi, boşluk tulumbası

BOZDURMA

 1. [isim] Bozdurmak işi

BAĞITSIZ

 1. [sıfat] Sözleşmesi olmayan

BARDACIK

 1. [isim] Bir tür küçük ve tatlı yaş incir

BAŞKATİP
...
BELİRTİK

 1. [sıfat] Açık, belli, sarih

BASKETÇİ

 1. [isim] Basketbolcu
 2. [sıfat] Basketbolcuya özgü
  • "Uzun basketçi parmaklarıyla paketinden tebeşir beyazı bir sigara çekti." (Atilla İlhan)

BEDAVAYA

 1. [zarf] Bedavadan

BİTİRMEK

 1. [-i] Bitmesini sağlamak, sona erdirmek, tüketmek, tamamlamak, sonuçlandırmak
  • "Bu işi sonuna kadar bitirmek lazım." (Peyami Safa)
 2. Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak
  • "Onu en çok bitiren Filistin, Irak cepheleri oldu." (Aka Gündüz)
 3. Onulmaz duruma getirmek, mahvetmek
  • "Yetişir koştuğum aşkın peşi sıra / Bitirdi beni bu içki, bu kumar." (Cahit Sıtkı Tarancı)

BÜZÜŞMEK

 1. [nsz] Büzülerek alan hacmini küçültmek, kırışmak
 2. Kasılmak

BAĞLANIŞ

 1. [isim] Bağlanma işi veya biçimi

BAYILMAK

 1. [nsz] Baygın duruma girmek, uyur gibi olmak, kendinden geçmek, kendini kaybetmek
  • "Akşam vapurda giderken bir kadının bayıldığını gördüm." (Sait Faik Abasıyanık)
 2. [-e] Çok hoşlanmak, çok sevmek
  • "Hatta kıza bayıldığını bile anlasaydı neye yarardı?" (Refik Halit Karay)
 3. [-den] Sıcak, açlık, susuzluk, yorgunluk vb. etkenlerle dayanma gücünü yitirmek
  • "Uzakta görülen manzaralar insana sıcaktan bunalmış ve bayılmış hissini verir." (Abdülhak Şinasi Hisar)
 4. [-i] Vermek, ödemek
  • "Bin papeli bayıldık."

BIÇKINCA

 1. [zarf] Bıçkına yaraşır bir biçimde

BİJUTERİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kuyumcunun yaptığı değerli takıların tamamı
 2. Değerli olmayan maden veya taşlardan yapılmış takı, süs eşyası

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü