Başında b olan 7 harfli 573 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde b harfi olan kelimeler listesine ya da sonu b harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAHARLI

 1. [sıfat] Baharatlı

BİLFİİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] İş olarak, iş edinerek, gerçekten, eylemli olarak
  • "Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek hâkimiyet ve saltanatını, isyan ederek kendi eline, bilfiil almış bulunuyor." (Atatürk)

BİLMECE

 1. [isim] Bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
  • "Bu bilmeceyi çözmek için sen de bize katılır mısın?" (Haldun Taner)
 2. Bilinmeyen şey, muamma
  • "Basit cümleleri bile anlamak güç olurken istihza bir bilmeceye döner." (Abdülhak Şinasi Hisar)

BULANIŞ

 1. [isim] Bulanma işi veya biçimi

BACAKLI

 1. [sıfat] Bacağı olan
 2. Bacakları uzun olan, uzun boylu
 3. [isim] Felemenk altını

BÖĞÜRME

 1. [isim] Böğürmek işi

BAHARAT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek için kullanılan tarçın, karanfil, zencefil, karabiber vb. maddeler, bahar (II)
  • "Alttan alta, keskin bir baharat kokusu hissediliyor." (Atilla İlhan)

BEKİLLİ
...
BİÇKİCİ

 1. [isim] Kumaşı belli bir modele göre biçen kimse

BABACIK

 1. [isim] Sevimli, hoş, sempatik baba
  • "Ertesi gün okulun yolunu tutunca yine üniformalarının içinde anacıklarının, babacıklarının görmek istedikleri masum çocuksu hâllerine dönerler." (Haldun Taner)

BEDİRİK

 1. [isim] Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı

BİLİŞİM

 1. [isim] İnsanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi bilimi, informatik, enformatik

BUMLAMA

 1. [isim] Bumlamak işi

BESTECİ

 1. [isim] Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
  • "Başarılı örnekleri, pek çok Türk bestecisinin gözünü açtı." (Haldun Taner)

BİTİRİM

 1. [sıfat] Çok hoşa giden (kimse, yer)
 2. Yaman, zeki
  • "Bitirim delikanlı. Bitirim kız."
 3. [isim] Barbut oynatılan yer, kahve, kumarhane

BAHARCI

 1. [isim] Baharatçı
  • "Yağ, peynir satanlar, baharcılar, inci boncuk, koku satanlar sokaklara salaşlar kurar, sıra sıra dizilirler." (Memduh Şevket Esendal)

BALIKÇI

 1. [isim] Balık tutan veya satan kimse
  • "Çevredeki balıkçılar görmüşler, bizi kurtardılar." (Abdülhak Şinasi Hisar)

BARİTON

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Tenor ve bas arasındaki erkek sesi
 2. Basso ile alto arasında ses veren, pistonlu bir tür ağız çalgısı

BEKİNME

 1. [isim] Bekinmek işi

BALOTAJ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Adaylardan hiçbirinin gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü