Başında b olan 6 harfli 413 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde b harfi olan kelimeler listesine ya da sonu b harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BİYELİ

 1. [sıfat] Biye geçirilmiş, biyesi olan
  • "Yatağın üzerinde kol kapakları, cep ağızları lacivert biyeli, mavi ipek bir pijama duruyordu." (Halide Edip Adıvar)

BANGUİ
...
BANKET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Şehirler arası yolların iki tarafında yayaların yürümesine ve taşıtların trafiği aksatmadan durabilmesine yarayan çakıl veya toprak yol
 2. Yamaçtan kayan toprağı yerinde tutmak ve böylece ekilmeye elverişli yer kazanmak için türlü yollarla yapılan dar basamak

BOZLAK

 1. [isim] Orta ve Güney Anadolu'nun birçok bölgesinde bir türkü ezgisi
 2. Bu ezgiyle söylenen, konusu acıklı türkü
  • "Afşar bozlağı."

BALİNA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Balinalardan, yaklaşık olarak uzunluğu 20 m, ağırlığı 200 ton olan memeli hayvan, kadırga balığı, falyanos (Balaena mistycetus)
 2. Giysilerin dik ve düzgün durması için bazı yerlerine özellikle yakalarına konulan sert, esnek, yassı, dar, uzun çubuk
  • "Kabataş iskelesinde yakalara balina satmakla geçinilmez." (Çetin Altan)

BAYKAN
...
BRİKET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
 2. Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi
 3. Kum ve çimentonun birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemesi

BUUTLU

 1. [sıfat] Boyutu olan

BİZDEN

 1. bizim tarafımızda olan (kimse)
  • "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!" (Atatürk)
  • "Şehir uşağıyız. Bize de mi lolo? Bu işin içinde bir karı dalaveresi olduğunu anladım." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

BAŞSIZ

 1. [sıfat] Başı olmayan
  • "Fakat o gözünü kapayınca başsız kalan konak ..." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. Yöneticisi, başkanı olmayan

BAKLAN

 1. [isim] Anguda benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)

BALANS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Denge

BAŞARI

 1. [isim] Başarma işi
  • "Arandığı, fikri sorulduğu, başarı kazandığı da oluyordu." (Refik Halit Karay)
 2. Bir işte elde edilen yararlı sonuç, muvaffakiyet
  • "Bu başarı, onu garip bir yolda boşluk ve yalnızlık içinde bırakmıştı." (Halide Edip Adıvar)

BOLİÇE

Kelime Kökeni : İbranice

 1. [isim] Yahudi kadını
  • "Balat kapısından girdim içeri / Boliçeler oturmuş iki geçeli." (Halk türküsü)

BROKAR

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Sırma veya gümüş işlemeli bir tür ipekli kumaş

BURNAZ

 1. [sıfat] İri ve uzun burunlu

BERJER

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Arkası kabarık ve yüksek, oturacak yeri geniş koltuk

BLUCİN

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Kot (I)

BORAKS

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Yoğunlaşmış borik asitten türeyen sodyum tuzu

BEDAVA

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Karşılıksız, parasız, emeksiz, caba
  • "Muharebe içinde herkese bedava şeker, pirinç, bulgur dağıtmış." (Ömer Seyfettin)
 2. Çok ucuz
 3. [zarf] Herhangi bir bedel ödemeden
  • "Bedava yaşıyoruz bedava / Hava bedava, bulut bedava / Dere tepe bedava." (Orhan Veli Kanık)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü