Başında b olan 6 harfli 413 kelime var. B harfi ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde b harfi olan kelimeler listesine ya da sonu b harfi ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz.

Karmaşık harflerden başında b bulunan kelimeleri bulmak için Kelime Bulma Makinesi'ni kullanabilirsiniz.

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BEDHAH

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Başkasının kötülüğünü isteyen, kötü yürekli
  • "İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır." (Atatürk)

BREZİL

Kelime Kökeni : İspanyolca

 1. [isim] Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu

BENZER

 1. [sıfat] Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil
  • "Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim?" (Haldun Taner)
 2. [isim] Benzeşim
 3. [isim] Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör

BAĞICI

 1. [isim] Büyücü
 2. Baştan çıkarıcı

BALATA

Kelime Kökeni : Almanca

 1. [isim] Soğuk ve sıcakta büyük bir sürtünme kat sayısına sahip olan, suya ve yağa dayanıklı, yavaş aşınan madde
 2. Motorlu araçlarda fren yapmayı sağlayan, tekerlek mili üzerine yerleştirilmiş yarım ay biçimindeki alet

BERBER

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse, erkek berberi
 2. Bu işin yapıldığı dükkân, erkek berberi
  • "Bütün dükkânlar, bakkallar, berberler, kunduracılar bu ana yolun üzerindedir." (Sait Faik Abasıyanık)

BALYOS

Kelime Kökeni : Rumca

 1. [isim] Osmanlı İmparatorluğu döneminde Frenk ve özellikle Venedik elçisi
  • "Venedik balyosu."

BARGAH
...
BECERİ

 1. [isim] Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
 2. Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği, maharet
 3. Vücudun, yapılması güç alıştırmalara yatkın olması durumu

BİLİNÇ

 1. [isim] İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
  • "İnsanın herhangi bir araçla ne yaşadığının bilincine varmasının bir doyum ve haz kaynağı olduğu unutulmamalıdır." (Ahmet Cemal)
  • "Zırhlı otomobilin mitralyözü tarafından biçilir biçilmez, bilincini yitiriyor." (Atilla İlhan)
 2. Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü
 3. Dimağ
 4. Temel bilgi, temel görüş
 5. Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur
  • "Davranışlarını bir an önce bilincinin denetiminden kurtarmak için kadehleri birer dikişte boşaltmaya mı başladı?" (Falih Rıfkı Atay)

BUKLET

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Bükülmüş iplik
 2. [sıfat] Bu iplikten dokunmuş (giyecek)

BELLİK

 1. [isim] İşaret, marka
 2. Kalınan sayfayı belirlemek amacıyla araya konulan ince, uzun karton parçası

BİAMAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Hoşgörüsüz, amansız, gaddar, zalim
  • "Seciyeli bir adamdı, vefakâr kalmıştı, satılanların biaman bir düşmanı idi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

BOĞADA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Küllü veya sodalı su ile çamaşır yıkama
 2. Yıkanmak üzere hazırlanmış çamaşırın üzerine sıcak kül suyu süzme işi
  • "Karına söyle, boğadayı çok sert yapmasın, çamaşırları çürütür." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

BAŞMAL

Kelime Kökeni : Türkçe

 1. [isim] Sermaye

BATILI
...
BUNLUK

 1. [isim] Bunalım, sıkıntı

BURHAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kanıt
 2. Belgit

BARAKA

Kelime Kökeni : İtalyanca

 1. [isim] Tahta, çinko vb. hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
  • "Tren şehre girerken yerlilerin teneke barakaları görünür." (Orhan Seyfi Orhon)

BASKET

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Basketbolda kazanılan sayı
 2. Basketbol

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü