Bırakmak

 1. [-i] Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak
  • "Filan hekim dediler, geldi baktı, anlamadı / Bırak ki anlasalar var mı çare hiç, ne gezer." (Mehmet Akif Ersoy)
 2. [nsz] Koymak
  • "Mermer masaya bir yirmi beşlik bıraktı." (Tarık Buğra)
 3. Bir işi başka bir zamana ertelemek
  • "Gezmeyi haftaya bıraktık."
 4. Unutmak
  • "Acaba eldivenlerimi nerede bıraktım?"
 5. Bulunduğu yeri veya durumu değiştirmemek
 6. Saklamak, artırmak
  • "Paranın bir kısmını bırak!"
 7. Bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek, görevlendirmek
  • "Cemal Paşa'da anlamadığı işi ehline bırakmak meziyeti vardı." (Falih Rıfkı Atay)
 8. [nsz] Engel olmamak
  • "Bırak, burasını benim defterimden okuyayım." (Ömer Seyfettin)
 9. Sarkıtmak
  • "Saçlarını omzuna bırakmış."
 10. [nsz] Ölen, ayrılan birinden iş, kişi, nesne vb. şeyler kalmak
  • "Hayata gözlerini kaparken ardında yedi yaşında bir oğul, on iki yaşında bir kız bırakıyordu." (Cahit Uçuk)
 11. Bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek
  • "Gerçekten sigarayı bıraktı, bıraktı ama huzuru da sükûnu da kalmadı." (Halide Edip Adıvar)
 12. [nsz] Uğraşmaz olmak, artık uğraşmamak
  • "Bu yazarın bir de Fransızca kitabını almıştım ama sıkılmış bırakıvermiştim." (Refik Halit Karay)
 13. [nsz] Bıyık veya sakal uzatmak
 14. [nsz] Özgürlük vermek, hürriyetine kavuşmasını sağlamak
  • "Bıraksam acaba beyaz bir çift güvercin gibi uçarlar mı?" (Refik Halit Karay)
 15. Boşamak
  • "Bıraktıkları zevcelerini yine canları isterse tekrar alabilirler." (Ömer Seyfettin)
 16. Kötü bir durumda terk etmek
 17. Ayrılmak, terk etmek
  • "Mahalle arasındaki küçük dükkânını bırakarak karısını, şehrin başka bir tarafında bir eve yerleştirdi." (Peyami Safa)
 18. Sınıf geçirmemek, döndürmek
  • "Öğretmen üç tembel çocuğu bıraktı."
 19. [-e] Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek
  • "Başkalarına on ikiye veriyoruz ama, sana onar kuruştan bırakayım." (Memduh Şevket Esendal)
 20. [-i] Bakılmak, korunmak için vermek
  • "Eşyamı size bırakacağım."
 21. [nsz] Yanına almamak, yanında götürmemek
  • "Telgrafhanede bir zabit bırakarak işinin başına gitmesini rica ettim." (Atatürk)
 22. [-i] Sahiplik hakkını başkasına vermek
  • "Bizim komşu bütün malını Kızılay'a bırakmış."
 23. [nsz] Yapışık olan bir şey yapışıklıktan kurtulmak
 24. [nsz] Bulunduğu veya dokunduğu yerde bir şey oluşturmak, meydana getirmek
  • "İz bırakmak. Leke bırakmak."

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Bırakmak kelimesi baş harfi b son harfi k olan bir kelime.Başında b sonunda k olan kelimenin birinci harfi b , ikinci harfi ı , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi k , altıncı harfi m , yedinci harfi a , sekizinci harfi k . Başı b sonu k olan 8 harfli kelime.

A A B I K K M R Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

8 Harfli Kelimeler

BIRAKMAK

7 Harfli Kelimeler

BIRAKMA, KABARIK, KARIKMA, KARIMAK

6 Harfli Kelimeler

BAKMAK, BIKMAK, IRAMAK, KAKIMA, KARIMA, KARMAK, KARMIK, KIRKMA, KIRMAK, MARKKA

5 Harfli Kelimeler

AKMAK, AMBAR, BAKAM, BAKIM, BAKIR, BAKMA, BARAK, BARKA, BIKMA, IRAMA, IRMAK, KABAK, KAKIM, KAKMA, KARIK, KARMA, KIRBA, KIRMA, MAKAK, MARKA, RAKAM, RAKIM, RAMAK

4 Harfli Kelimeler

ABRA, AKAK, AKAR, AKIM, AKMA, ARAK, ARIK, ARKA, ARMA, BAKI, BARA, BARI, BARK, IRAK, KABA, KAKA, KAMA, KARA, KARI, KIRK, MARK, RAKI

3 Harfli Kelimeler

ABA, AKA, AKI, AMA, ARA, ARI, ARK, BAR, IRA, IRK, KAK, KAM, KAR, KIR, RAB, RAM

2 Harfli Kelimeler

AB, AK, AM, AR, RA, MA, IR

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.