Atkuyruğugiller

  1. [isim] Eğrelti otugillerden, örneği atkuyruğu olan bir bitki familyası

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Atkuyruğugiller kelimesi baş harfi a son harfi r olan bir kelime.Başında a sonunda r olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi t , üçüncü harfi k , dördüncü harfi u , beşinci harfi y , altıncı harfi r , yedinci harfi u , sekizinci harfi ğ , dokuzuncu harfi u , onuncu harfi g , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi r . Başı a sonu r olan 15 harfli kelime.