Sonunda atı olan 16 kelime var. ATI ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde atı olan kelimeler listesine ya da başında atı olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler

9 Harfli Kelimeler

GÜNEYBATI, KASIMPATI, KUZEYBATI, SARAYPATI

8 Harfli Kelimeler

DENİZATI

7 Harfli Kelimeler

KASKATI

6 Harfli Kelimeler

AĞLATI, ANLATI, BAYATI, DONATI, YARATI

4 Harfli Kelimeler

BATI, ÇATI, KATI, SATI, YATI


Kelime bulma makinesi

A I T Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AT, TA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KUZEYBATI

 1. [isim] Kuzeyle batı arasındaki yön

KASIMPATI

 1. [isim] Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chrysanthemum)

SARAYPATI

 1. [isim] Güzel çiçekleri için yetiştirilen bir süs bitkisi (Callistephus sinensis)

GÜNEYBATI

 1. [isim] Güneyle batı arasındaki yön

DENİZATI

 1. [isim] Başı at başına benzeyen, suda dik duran, kuyruk yüzgeci olmayan, 10-15 cm boyunda bir deniz hayvanı (Hippocampus hippocampus)

KASKATI

 1. [sıfat] Çok katı
  • "Kaskatı vücudumla kalakaldım."
  • "Kaskatı kesilmiş vücudu, suyun hafif akıntısına uyarak yavaş yavaş uzaklaştı." (Reşat Nuri Güntekin)
 2. [zarf] Kıpırdamaksızın, hareketsiz veya donmuş olarak
  • "Evin önünde kaskatı duruyordu."
 3. Acımasız, hoşgörüsüz

ANLATI

 1. [isim] Ayrıntılarıyla anlatma
 2. Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme, hikâye etme, tahkiye

BAYATI

 1. [isim] Azeri ve Türkmen halk şiirinde mâni türü

DONATI

 1. [isim] Teçhizat

YARATI

 1. [isim] Yaratım

AĞLATI

 1. [isim] Trajedi

KATI

 1. [sıfat] Sert, yumuşak karşıtı
  • "Bu hâl, onu ilk defa giyilen katı gömlek gibi sıkıyordu." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Hoşgörüsüz, acımasız, merhametsiz, zalim
  • "Katı yürekli. Katı davranış."
 3. Düşünce ve davranışlarında belli ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan
 4. Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçimini almayan, sulp
 5. [zarf] Çok, aşırı derecede
  • "Susadım ol dem hararetten katı / Sundular bir cam dolusu şerbeti." (Süleyman Çelebi)

BATI

 1. [isim] Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, günindi, garp, doğu karşıtı
  • "En batıda sarı, iki yüksek tepeli bir dağ." (Halide Edip Adıvar)
 2. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp
 3. Güneşin 22 Martta ve 23 Eylülde battığı nokta

SATI

 1. [isim] Satma işi, satış
 2. [sıfat] Adanmış

ÇATI

 1. [isim] Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
  • "Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı." (Ömer Seyfettin)
 2. Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü
 3. Yapının tavanı ile damı arasındaki kullanılan yer
 4. İnsan ve hayvanda iskeletin kuruluşu
 5. Barınılan, sığınılan yer
 6. Belli bir maksada yönelik kimselerin oluşturduğu birlik
 7. Özne, nesne durumlarına göre, belirli çatı eklerinin fiil kök veya gövdelerine getirilen türev, bina: Sevinmek (sev-in-), sevdirmek (sev-dir-), sevindirmek (sev-in-dir-) gibi
 8. Hikâye, roman, piyes vb. edebî türlerde olay kuruluşu, kurgu
  • "Halit Ziya Uşaklıgil'in, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun, Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki sağlam çatıyı onunkilerde bulamazdınız." (Haldun Taner)
 9. Bir yapıyı örten ve eğik yüzeyleri olan damın tahtadan iç yapısı

YATI

 1. [isim] Gidilen yerde geceyi geçirme
  • "Yatıya bekleriz."

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü