Ansiklopedicilik

  1. [isim] Ansiklopedicinin yaptığı iş
  2. Değişik alanlardaki bilgileri sistemli bir yöntemle bir araya getirme veya toplama işi

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Ansiklopedicilik kelimesi baş harfi a son harfi k olan bir kelime.Başında a sonunda k olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi s , dördüncü harfi i , beşinci harfi k , altıncı harfi l , yedinci harfi o , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi d , onbirinci harfi i , onikinci harfi c , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi i , Başı a sonu k olan 16 harfli kelime.