Anlayışsızlaşmak

  1. [nsz] Anlayışsız duruma gelmek, anlayış göstermez olmak

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Anlayışsızlaşmak kelimesi baş harfi a son harfi k olan bir kelime.Başında a sonunda k olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi n , üçüncü harfi l , dördüncü harfi a , beşinci harfi y , altıncı harfi ı , yedinci harfi ş , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi ı , onuncu harfi z , onbirinci harfi l , onikinci harfi a , onüçüncü harfi ş , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a , Başı a sonu k olan 16 harfli kelime.