Sonunda an olan 6 harfli 186 kelime var. AN ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde an olan kelimeler listesine ya da başında an olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

ÇAVLAN

 1. [isim] Şelale
  • "Çavlan sesinden öte bir şey duyulmuyordu şimdi." (Cahit Uçuk)

BAKLAN

 1. [isim] Anguda benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)

DOKSAN

 1. [isim] Seksen dokuzdan sonra gelen sayının adı
 2. Bu sayıyı gösteren 90, XC rakamlarının adı
 3. [sıfat] Dokuz kere on, seksen dokuzdan bir artık

SERİAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [zarf] Çabucak

KÜRDAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Dişleri temizlemek için kullanılan küçük çöp

KANKAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı

KATMAN

 1. [isim] Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
 2. Altında veya üstünde olan kayaçlardan gözle veya fiziksel olarak az çok ayrılabilen, kalınlığı 1 cm'den az olmayan tortul kayaç birimi, tabaka
 3. Bir toplum içinde makam, şöhret, meslek vb. bakımdan ayrılan topluluklardan her biri, tabaka

AFAKAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Hafakan

TERCAN
...
KURBAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dinin buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
  • "Yarım okka et, onun elinde bir kurban kadar bereketli." (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Muhakkak bir ihanete kurban gitmiştir." (Feridun Fazıl Tülbentçi)
  • "Kurban olayım, ne güzel memleket!"
  • "Üçümüzün müşterek kurbanı olduğumuz acı bir devir, bahçenin tatlı havasını ağırlaştırmıştı." (Halide Edip Adıvar)
 2. [ünlem] İçtenliği belirten bir seslenme sözü
  • "Kurban! Nerede kaldın?"
  • "Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal." (Mehmet Akif Ersoy)
 3. Bir ülkü uğrunda feda edilen veya kendini feda eden kimse
  • "Hava kurbanları."
 4. Bir kazada veya felakette ölen kimse
  • "Vardar, her sene Üsküp'ten beş on kurban alan bir nehirdi." (Yahya Kemal Beyatlı)
 5. Maddi ve manevi bakımdan felakete sürüklenmiş, insani değerlerini yitirmek zorunda kalmış veya bırakılmış kimse
  • "Benim gibi nice kızlar beyaz kadın ticaretinin kurbanı olmuşlardır." (Aka Gündüz)
 6. Müslümanlarda Kurban Bayramı
  • "Kurbanda geleceklermiş."

RUHBAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Rahipler

SOKMAN

 1. [isim] Bir çeşit uzun konçlu çizme

YORGAN

 1. [isim] Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
  • "Yatağının içinde, yorganı omzuna almış, bağdaş kurmuş, oturuyordu." (Ercüment Ekrem Talu)
  • "Aksi gibi çamaşırcının ihtiyar kocası o akşam birdenbire hastalanmış, kim bilir kaç derece ile yorgan döşek yatmıştı." (Reşat Nuri Güntekin)

YAZMAN

 1. [isim] Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
 2. Özel veya kamu kuruluşlarında yazışmalardan sorumlu kimse, sekreter

ŞANJAN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Yanardöner

FLAMAN
...
SAFKAN
...
NOBRAN

 1. [sıfat] Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
  • "Kadın, seni sevmiş de konuşuyor oğlum, öyle nobran olma." (Sait Faik Abasıyanık)

ABAZAN

 1. [sıfat] Karnı aç olan (kimse)
 2. Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek)

BAYLAN

 1. [sıfat] Nazlı
  • "O akşam, sesi baylan, hayli edalı bir hanıma dediğim gibi ..." (Atilla İlhan)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü