Sonunda an olan 3 harfli 14 kelime var. AN ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde an olan kelimeler listesine ya da başında an olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

BAN

 1. [isim] Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan'da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan

NAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Ekmek
  • "Alçak, nan ve nimet nankörü hain!" (Sermet Muhtar Alus)

CAN

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık
  • "Susunuz, dedi, beyhude, ... yoruluyorsunuz can alacak noktayı unutuyoruz." (Mahmut Yesari)
  • "Gözüne kestirdiği, daha doğrusu, suçlamak için can attığı birisi var." (Tarık Buğra)
  • "Sırası gelince kendi paylarına düşen can borcunu da ödediler." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Eylül sonunda ruhunu teslim eden heves / Can bulmak üzredir yeni baştan bahar ile" (Faruk Nafiz Çamlıbel)
 2. Yaşama, hayat
  • "Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Yazdığım satırlara bakarsanız manevi varlığımın can çekiştiğini görürsünüz." (Halide Edip Adıvar)
  • "Bu sözleriniz bana can verdi."
  • "Bitip tükenmek bilmeyen bir tablo gibi serilip giden lale tarlası renkten renge geçtikçe herkesin canı ağzına geliyor." (Bedri Rahmi Eyuboğlu)
 3. Güç, dirilik
  • "Her şeyde bu mevsime mahsus bir can, bir dirilik kendini gösteriyordu." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bahar toprağa gene can verdi." (Falih Rıfkı Atay)
  • "Ayrılık! Her vakit can yakar, ağlatır." (Ahmet Rasim)
  • "Her gün giyilmekten elbisenin canı çıktı."
 4. Kişi, birey
  • "Benimle beraber dört canız ." (Falih Rıfkı Atay)
 5. İnsanın kendi varlığı, özü
  • "Ne denir, canımız ne mertebe insan olsa mayamız, maddemiz hayvan..." (Reşat Nuri Güntekin)
 6. Gönül
  • "Çirkin bana kurban, ben de güzele / Can sever güzeli, maldan ziyade." (Karacaoğlan)
 7. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi
 8. [sıfat] Çok içten, sevimli, sevilen, şirin
  • "Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi." (Tarık Buğra)
 9. [ünlem] Yakınlık duygusu belirten bir seslenme sözü
  • "Canlar! ... Açık olsun bahtınız." (Enis Behiç Koryürek)

LAN

 1. [ünlem] Ulan
  • "İte bak lan, dedi, nasıl da horozlanıyor?" (Necati Cumalı)

ŞAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ün, san, şöhret
  • "Onların karşısında ilk elde çekilmeyi şanına yediremedi." (Ömer Seyfettin)
 2. Gösteriş, gösterişlilik

HAN

 1. [isim] Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
 2. Doğu ülkelerinde yerli beyler ve Kırım girayları için kullanılan unvan
  • "Kırım hanları. Altın Ordu hanları."

VAN
...
KAN

 1. [isim] Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
  • "Cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı." (Ömer Seyfettin)
  • "Kan başına çıkarmış zavallının ve hep bağırmak, bağırmak istermiş." (Peyami Safa)
  • "O görüntü gözlerimin önünde canlanınca kan beynime sıçrıyor, kendimi kaybediyorum." (Ahmet Ümit)
  • "Şimdiyse durum değişmiş, şu sazevinde oturanlar toprak için kan bile dökebilirlerdi." (Yahya Kemal)
 2. Soy
  • "O da benim kanımdan."
  • "Her şeye karşın iş adamlığı kanına işlemişti." (Tahsin Yücel)

FAN

Kelime Kökeni : İngilizce

 1. [isim] Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı, vantilatör
 2. Sıcak veya soğuk havayı dengeli olarak savuran araç

YAN

 1. [isim] Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
  • "Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı." (Memduh Şevket Esendal)
  • "Bir görev olmasına karşın, biz bu göreve yan çizmeyi yeğliyoruz." (Selim İleri)
  • "El âlem kaloriferli konaklarda yan gelip otururken sen işte böyle tir tir titrersin." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Köşke kurulalım; rahatımıza, keyfimize bakıp yan gelelim." (Sermet Muhtar Alus)
 2. Sağ ve solun ortak adı, yön, taraf, cihet
  • "Yaşlı garson yanımıza geldi." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Genç bir jandarma zabiti, sert bir eda ile geçiyor, yan gözle bana bakıyordu." (Reşat Nuri Güntekin)
  • "Benden yana helal olsun."
  • "Annesini yanına almış."
 3. Yer
 4. Üst
 5. Birlikte, beraberinde olma
  • "Bir ara acıkıp yanlarında getirdikleri ekmek peyniri yediler." (Necati Cumalı)
 6. Bedenin bir bölümü
  • "Sağ yanına inme inmiş."
 7. [sıfat] Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
 8. [sıfat] İkinci derece olan
  • "İlacın yan etkileri."
 9. [sıfat] Tali
  • "Siyasi partiler kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremezler." (Anayasa)
 10. [zarf] Bir tarafa yönelerek
 11. İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri
 12. Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri
 13. Bir denklemde "=" işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri
 14. Taç

TAN

 1. [isim] Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir
  • "Artık tan sökünceye kadar gelsin gazeller, şarkılar, feryatlar." (Salâh Birsel)

SAN

 1. [isim] Ün, şan, şöhret
  • "Ne adını sanını ne kalıbını kıyafetini ne oturup kalkmasını ... beğenirdim." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Saygı belirtme sözü, unvan
 3. Herhangi bir şeyi, neyse o yapan nitelik, kip karşıtı

ÇAN

 1. [isim] İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
  • "Harp gemisinde çan, düdük ve insan sesleri birbirine karıştı." (Falih Rıfkı Atay)
  • "İsterseniz çanıma ot tıkar, beni mahvedersiniz." (Orhan Kemal)

ZAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sanı
  • "Kapıyorum zannıyla kilitlemişim, diyordu." (Mithat Cemal Kuntay)
  • "Âdeta elimi uzatsam dokunabilirim zannına düşmüştüm." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü