Başında am olan 4 harfli 15 kelime var. AM ile başlayan kelimeler listesini scrabble oyununda ya da Türkçe ile ilgili araştırmalarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde am olan kelimeler listesine ya da sonu am ile biten kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A M Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AM, MA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AMME

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kamu

AMİT

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Amonyağın hidrojeni yerine bir asit kökünün geçmesiyle oluşan birleşiklerin sınıf adı

AMFİ

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Amfiteatr

AMCA

 1. [isim] Babanın erkek kardeşi
 2. [ünlem] Yaşlı erkeklere saygı için kullanılan bir seslenme sözü

AMİN

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hidrokarbonlu köklerin geçmesiyle oluşan ürünlerin genel adı

AMAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] İşler, işlemler

AMİL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Etken, etmen, sebep, faktör
  • "Acaba bu cereyan ne gibi tarihî amillerin tesiriyle doğdu." (Fuat Köprülü)

AMMA

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [bağlaç] Ama
 2. Yanına getirildiği kelimenin anlamına aşırılık katarak şaşma veya hayranlık anlatan bir söz
  • "Hatırladıkça amma da yılışıkmışım ha der, utana utana." (Tarık Buğra)

AMAN

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [ünlem] (ama:n) Yardım istenildiğini anlatan bir söz
  • "Aman Allahım!"
  • "Galiba bu sene soğuk aman dedirtecek." (Refik Halit Karay)
  • "Evi satacakmışsın, aman derim!"
  • "Teslim olan halka aman vererek hepsini evlerine yolladı." (Falih Rıfkı Atay)
 2. Bir suçun bağışlanmasının istendiğini anlatan bir söz
  • "Aman, bir daha yapmam!"
 3. Usanç ve öfke anlatan bir söz
  • "Aman bırak beni! Aman, bu laflardan da bıktık!"
 4. Rica anlatan bir söz
  • "Aman, acele etmeli, vakit geçiyor." (Sait Faik Abasıyanık)
 5. Dikkat çekmek için kullanılan bir söz
  • "Aman, çocuğa iyi bakın!"
 6. Çok beğenmeyi anlatan bir söz: Aman ne güzel şey! Bu anlamda kullanıldığında buna da edatı da getirilebilir
  • "Aman da ne güzel şey!"
 7. Şaşma anlatan bir söz
  • "Aman efendim, bana öyle şeyler söyledi ki donakaldım."

AMİP

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoeba)

AMİR

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse
  • "Akıl öğrettiğim herif şimdi bana amir oldu." (Burhan Felek)
 2. Satıcı veya ihracatçının gönderdiği malların bedelini almak üzere gerekli belgeleri göstererek bankaya başvuran kimse

AMOR

 1. [isim] Bir çeşit kumaş

AMEL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Yapılan iş, edim, fiil
 2. Bir kimsenin dinin buyruklarını yerine getirmek için yaptıkları
 3. İshal

AMUT

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Dikme
 2. Dik durma

AMAÇ

 1. [isim] Ulaşmak istenilen sonuç, maksat
  • "Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz." (Anayasa)
  • "Dernekler, 13'üncü maddedeki genel sınırlamalara aykırı hareket edemeyecekleri gibi siyasi amaç güdemezler." (Anayasa)
 2. Gaye
  • "Kuruluş amaç ve şartlarını kaybeden yahut kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen dernekler, kendiliğinden dağılmış sayılır." (Anayasa)
 3. Hedef
  • "Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır." (Anayasa)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü