Alafrangalaşmak

  1. [nsz] Alafranga olmak, alafranga davranmak
    • "Batı'da her gördüğümüzü iyidir, doğrudur, güzeldir sanarak alınmalıdır, aktarılmalıdır dedikçe de alafrangalaştık." (Necati Cumalı)

Kelime Anlamı Kaynağı : Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğü

Şunlara da göz atmak isteyebilirsiniz:

Alafrangalaşmak kelimesi baş harfi a son harfi k olan bir kelime.Başında a sonunda k olan kelimenin birinci harfi a , ikinci harfi l , üçüncü harfi a , dördüncü harfi f , beşinci harfi r , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi g , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k . Başı a sonu k olan 15 harfli kelime.