Sonunda al olan 7 harfli 64 kelime var. AL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde al olan kelimeler listesine ya da başında al olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

AKSAKAL

 1. [isim] Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
 2. Ermiş, evliya

İMMORAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Töretanımaz

İMTİSAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir örneğe göre davranma, uyma, benzemeye çalışma
 2. Alınan buyruğa bütünüyle uyma

KAMUSAL

 1. [sıfat] Kamu ile ilgili

İRTİHAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Ölüm

MİNERAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
 2. [sıfat] İçinde inorganik maddeler bulunan
  • "Mineral maddeler."

İHTİLAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
  • "Fransız ihtilali."
 2. Kargaşalık, düzensizlik, karışıklık
 3. Köklü değişim
  • "Bilimde ihtilal."

DESİMAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Ondalık sistem

ARZUHAL
...
İTTİSAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bitişme
 2. Dokunma, değme, temas etme

AĞITSAL

 1. [sıfat] Ağıtla ilgili, ağıt özelliği taşıyan

PARASAL

 1. [sıfat] Para ile ilgili, para bakımından, mali, nakdî, akçasal
  • "Parasal kuvvete sahip kimselerin kitaplarıma gösterdikleri ilgi bana güç veriyor." (Cahit Uçuk)

ÜÇÇATAL

 1. [isim] Büyük balıkları avlamak için kullanılan ucu üç çatallı zıpkın

KRİSTAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Billur
 2. [sıfat] Billurdan yapılmış

MEDİKAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Tıbba ait, tıpla ilgili
 2. İyileştiren, sağaltan

İPTİZAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bayağılaşma, ayağa düşme
 2. Bir şeyi sürekli olarak kullanma

KARASAL

 1. [sıfat] Karayla, toprakla ilgili, berri

İNTİKAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir yerden başka bir yere geçme, geçiş
  • "Sonra bahis yine sempati meselesine intikal etti." (Hüseyin Cahit Yalçın)
 2. Anlama, kavrama
  • "Onu son gördüğümde de öyle yaptım. İntikali yerinde idi. Güldü. O da bana birkaç fıkra anlattı." (Haldun Taner)
 3. Miras olarak babadan çocuğuna kalma
 4. Öteleme
 5. Geçişim

İNAKSAL

 1. [sıfat] Dogmatik

SAYISAL

 1. [sıfat] Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
  • "Sayısal telefon."
 2. Sayıya dayanan konuları kapsayan (sınav)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü