Sonunda al olan 5 harfli 90 kelime var. AL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde al olan kelimeler listesine ya da başında al olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

EMSAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Benzer
  • "Tarihte o ana kadar emsali görülmedik bir ticari kepazelik devri açılmıştı." (Ercüment Ekrem Talu)
 2. Yaşıt, eş, denk
  • "Emsali bir üst derece maaş aldığı hâlde zavallı resim hocamız mağdur duruma düşmüş bulunuyordu." (Haldun Taner)
 3. Örnek
 4. Kat sayı

MECAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Güç, kuvvet, derman, takat
  • "Sesini çıkarmak, bağırmak istiyor, mecal bulamıyordu." (Peyami Safa)
  • "Artık ne yürümeye ne de ayaküstünde durmaya mecali kalmıştı." (Memduh Şevket Esendal)

VİSAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Sevgiliye kavuşma
  • "Aşk derdinin çaresi visaldir." (Reşat Nuri Güntekin)

VOKAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Sesle ilgili
 2. [isim] İyi işlenmiş, düzenlenmiş ses

ŞİMAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Kuzey

MARAL

Kelime Kökeni : Moğolca

 1. [isim] Dişi geyik

BAZAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [sıfat] Bazı çok olan (tuz)
 2. Bazın özelliklerini taşıyan (madde)

İĞFAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kadını aldatma, baştan çıkarma
 2. Aldatma, ayartma, kandırma, baştan çıkarma
  • "Bir genç kızı izdivaç vaadiyle iğfal etmiş bir adamın mesuliyetini, vicdan azabını ve nihayet hicabını duyuyordu." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

DOĞAL

 1. [sıfat] Doğada olan, doğada bulunan
  • "Doğal olarak kendisinin de o bir adımdan daha çok yaklaşmasına izin vermiyordu." (Necati Cumalı)
 2. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel
 3. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı
  • "Doğal liman. Doğal sınır."
 4. Yapmacık olmayan
 5. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi
 6. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan
 7. Katıksız, saf

KEMAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
 2. En yüksek değer
  • "Tozu kaldı ise bir paket al, saçak tütün iç. Bunun kemali altmış para!" (Memduh Şevket Esendal)

ÇUVAL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
 2. [sıfat] Bu torbanın alabileceği miktarda olan
  • "Yanımızda, ne olur ne olmaz diye alınmış yarım çuval peksimet vardı." (Halide Edip Adıvar)

EFDAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [sıfat] Erdemli
 2. Yeğ tutulan, tercih edilen

TUVAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Üzerine resim yapılan, gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş
 2. Bu kumaşın üzerine yapılmış tablo

MASAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür
  • "Masal olsun roman olsun, ikisi de anlatı sanatıdır." (Necati Cumalı)
 2. Boş, boşuna söylenmiş söz
  • "Müttefikler karşı hücuma geçtikten sonra, milleti aynı masalla uyutmak olanaksızlaştı." (Haldun Taner)
 3. Değersiz, önemsiz şey
  • "Yaratıcı gücü kalmayan bir yazıcı bir masaldan başka nedir?" (Halide Edip Adıvar)

UYSAL

 1. [sıfat] Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
  • "Kadın uysal olduğu zaman kuvvetlidir." (Aka Gündüz)

ÇOKAL

 1. [isim] Savaşlarda giyilen zırh

ABDAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Gezgin derviş
  • "Varıp yaslanayım Hacı Bektaş'a / Abdalın olayım çullar içinde." (Gevheri)
 2. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse

MELAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Can sıkıntısı, usanç
  • "Melalimizi avutmak için bin türlü eğlence, bin türlü zevk icat ettik." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 2. Üzüntü, hüzün, dert
  • "Her zaman, doğduğu, çocukluğunu geçirdiği memleketin rüzgârlarıyla bir melal duyardı." (Sait Faik Abasıyanık)

ÇAKAL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Etoburlardan, sürü hâlinde yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
 2. Kurnaz, yalancı, düzenci, aşağılık kimse
 3. [sıfat] Titiz, huysuz, görgüsüz

KAVAL

 1. [isim] Genellikle kamıştan yapılan, daha çok çobanların çaldığı, yumuşak sesli, üflemeli bir çalgı
  • "Yediği çilek ve çiğdem, ninnisi kaval ve bülbül, arkadaşı turna ve keklik imiş." (Refik Halit Karay)

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü