Sonunda al olan 3 harfli 14 kelime var. AL ile biten kelimeler listesini inceleyerek aradığınız kelimeleri bulabilirsiniz. Türkçe araştırmalarınızda, scrabble oyununda bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Ayrıca İçinde al olan kelimeler listesine ya da başında al olan kelimeler listesine gözatmak isteyebilirsiniz. Ayrıca şunu da deneyebilirsiniz, işlerinizi kolaylaştıracak bir kelime bulucu : Kelime bulma makinesi

Harf Sayısına Göre Kelimeler


Kelime bulma makinesi

A L Harfleri İle Yazılabilecek Bazı Kelimeler

2 Harfli Kelimeler

AL, LA

Daha kapsamlı sonuç için lütfen kelime bulma makinesini kullanın.Bazı kelimelerin anlamları (Kaynak : TDK)

KAL

 1. [isim] Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi

LAL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [sıfat] Dili tutulmuş, konuşamaz duruma gelmiş, dilsiz
  • "Bazı ihtiyar âlimlerimizin lisana vukuflarına hayran oldum, mantıklarıyla bizi lal ettiler." (Yahya Kemal Beyatlı)

ŞAL

Kelime Kökeni : Farsça

 1. [isim] Genellikle Hindistan'da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
  • "Genç kadın, yün şalını başına almışken çıkardı." (Reşat Enis)
 2. Kadınların omuzlarını örtmek için kullandıkları geniş atkı
  • "Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı... / Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı..." (Yahya Kemal Beyatlı)

NAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası
  • "Atların nal tıkırtıları, demir tekerlek gürültüleri işitildi." (Ömer Seyfettin)
  • "Kitap bastırmak, yazı yazmak takatinden mahrum, nalları dikeceksiniz." (Sait Faik Abasıyanık)

PAL

 1. [isim] Bir cins güvercin

BAL

 1. [isim] Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
  • "Nuri, şöyle böyle ama teyzen çok temiz bir kadına benziyor. Evin her tarafına bal dök de yala." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Hacı Ferhat Efendi, Abdülhamit devrinin bal tutup da parmağını yalayanlarındandı." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
 2. Olgunlaşmış incirin, dışına sızan tatlısı
  • "Hepsi o kadar sahici ki telefonun öbür ucundaki, bal gibi inanıyor." (Talât Halman)
 3. Ağaçların kabuğundan sızarak pıhtılaşan besi suyu

MAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
  • "Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı." (Ömer Seyfettin)
  • "Başka bir gazeteci olsa bu fırsata mal bulmuş Mağribî gibi atlardı." (Haldun Taner)
  • "Sen şimdilik buna karşılık diyeceksin ki dün yüze mal ettiğin arsaları bine, bine olanları on binlere sattın." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
  • "Kendisi şu kadarcık tarla sayesinde ancak akşamları bir kaşık sıcak çorba içecek kadar mal kaldırabiliyor." (Nabizade Nazım)
 2. Büyükbaş hayvan
  • "Boz atlar yağız değildi, artık; mallar erimiş, zayıflamıştı." (Nezihe Araz)
  • "Nereden, kimden almış olursak olalım, bin yıldır onu kendimize mal etmişiz, benimsemişiz." (Nurullah ataç)
  • "Avcılık hayatına mal oldu."
 3. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, emtia
  • "Başkalarından kazandığı iki çocuğu da bu zengin ihtiyara mal ederek mirasa sokacak." (Hüseyin Rahmi Gürpınar)
  • "Gerçi Meclisimebusandaki bağımsızlarla hizipçiler henüz tamamıyla bu partiye mal olmamışlardı." (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
 4. Bayağı, aşağılık, kötü kimse
  • "Onun ne mal olduğunu bilirim."
 5. Esrar
 6. Orospu

DAL

 1. [isim] Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
  • "Cılız dallar, yeşili fersiz, tırnak kadar yapraklar!" (Tarık Buğra)
  • "Samimiyetimizin her köşesinde heybetli çınarlar gibi dal budak salmıştı." (Orhan Seyfi Orhon)
  • "Dal gibi bir vücut üzerinde dev gibi bir baş!" (Yusuf Ziya Ortaç)
  • "Yüreğinde onmaz bir karıncalanma vardı; onmaz bir kıpırtı dal sürüyordu, durmadan filizleniyordu." (Burhan Günel)
 2. Branş
 3. Bir bilim alanının içinde yer alan ana bilim dalında alt alanı
 4. Canlıların bölümlenmesinde, sınıfların bir araya gelmesiyle oluşan birlik, şube

SAL

 1. [isim] Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
  • "Dalgaları ufukları örten bir denizde, küçük bir sal parçası üstünde bir boraya mı tutulduk?" (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

TAL

Kelime Kökeni : Fransızca

 1. [isim] Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı

HAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. Çözme, çözülme
 2. Eritme
 3. Karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma

YAL

 1. [isim] Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek

FAL

Kelime Kökeni : Arapça

 1. [isim] Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası vb.ne bakarak anlam çıkarma, bakı
  • "Ben bütün fallara, bütün rüyalara, bütün itikatlara inanırım." (Peyami Safa)
  • "Tutun birer niyet de açayım size birer maydanozlu fal!" (Osman Cemal Kaygılı)
  • "Para ile fala baktığı hâlde geçim sıkıntısından kurtulamıyor." (Reşat Nuri Güntekin)

ÇAL

 1. [isim] Taşlık yer, çıplak tepe

Kelime Anlamları Kaynağı : Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü